Ondernemersfonds

Vereniging Ambachtse Ondernemers en de Detailhandelsraad stichten samen met de gemeente een Ondernemersfonds voor heel Ambacht.

In zo'n fonds storten ondernemers en vastgoedeigenaren een premie. De opbrengst van het fonds wordt gebruikt om gezamenlijk te investeren in collectieve voorzieningen en activiteiten, die door de ondernemers gezamenlijk bepaald worden. Bijvoorbeeld camerabeveiliging, parkmanagement, promo-activiteiten en leegstandbestrijding, Investeringen die bijdragen aan een nóg beter en fijner ondernemersklimaat.iedere ondernemer draagt via de OZB bij en iedere ondernemer profiteert mee. Een fonds voor en door alle ondernemers dus.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Hendrik-Ido-Amabcht wordt verdeeld in zogeheten trekkingsgebieden: logisch samenhangende gebieden zoals bedrijventerreinen en winkelcentra. De samenwerkende ondernemers binnen deze gebieden hebben recht op evenredig wat zij opbrachten en kunnen dit in vrijheid besteden aan collectieve doelen. De opslag is zodanig dat het wel een substantieel budget oplevert, maar dat het niet teveel ingrijpt in de begroting voor u als ondernemer. Gedacht wordt aan een opslag die start met €30 per €100.000 WOZ-waarde en in 3 jaar oploopt naar €70 per €100.000 WOZ-waarde.

Ambacht Werkt 2022
In de eerste uitgave Ambacht Werkt van Verenig Ambachtse Ondernemers leest u meer over het Ondernemersfonds.

Archief

Digitale sessies - zomer 2021

Begin juli 2021 gingen VAO, Detailhandelsraad, ondernemers en gemeente in digitale sessie met elkaar in gesprek over de planenn voor het Ondernemersfonds.

  • Maandag 5 juli 2021 voor de ondernemers op bedrijventerrein Antoniapolder (inclusief Veersedijk, Noordeinde, enzovoort).
  • Dinsdag 6 juli 2021 voor de ondernemers op bedrijventerrein De Sandeling en de Langeweg/Park Langesteijn enzovoort.
  • Donderdag 8 juli 2021 voor de detailhandel.
  • Maandag 12 juli om 11.00 uur voor onderwijs-, sport-, culturele en zorginstelingen.

Hebt u vragen, stel die dan in een mail aan economie@h-i-ambacht.nl.