Ondernemersloket Drechtsteden

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u sinds 1 januari voor begeleiding en ondersteuning terecht bij het Ondernemersloket Drechtsteden. Dit loket voor bestaande ondernemers en nieuwe bedrijven/starters is een samenwerking tussen het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Alle ondernemers in de Drechtsteden zijn hier van harte welkom. Vooralsnog alleen digitaal, als gevolg van de coronacrisis.

Waarvoor kunt u terecht?

U kunt bij het Ondernemersloket Drechtsteden terecht voor begeleiding / ondersteuning bij:
• Het toekomstbestendig maken van uw onderneming
• Bij- of omscholing of heroriëntatie als u wilt stoppen met uw bedrijf
• Vragen over financiële ondersteuning (BBZ, Tozo)
• Schuldhulpverlening
• Geldproblemen (als gevolg van de coronacrisis)
• Het opzetten van uw onderneming
• Advies en ondersteuning bij uw bedrijfsvoering.

Een afspraak maken kan via telefoonnummer: 010 – 4339600 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden: http://bit.ly/ondernemersloketdrechtsteden.