Tweedehands

Handelt u in tweedehands goederen, dan bent u verplicht om zich aan de gemeente te melden als handelaar. Dat doet u eenvoudig via www.ikbenhandelaar.nl.

Handelt u in tweedehands goederen, dan bent u verplicht zich aan de gemeente te melden als handelaar. Dat doet u gemakkelijk, betrouwbaar en veilig via www.ikbenhandelaar.nl. Hier registreert u zich. Politie en wij (de gemeente) ontvangen daar een melding van. We nemen, ter controle, per e-mail contact met u op. Doordat het Digitaal Opkopers Loket (DOL) gekoppeld is aan het Digitaal Opkopers Register (DOR), hoeft u zich slecht eenmaal te registreren.

Digitaal Opkopers Register

Verhandelt u tweedehands goederen, dan controleert het serienummer op www.stopheling.nl voor u besluit het goed al dan niet te kopenKoopt u het goed, dan registreert u het via https://opkopersregister.stopheling.nl. Dit bent u wettelijk verplicht. U voert hier consequent in:

  1. om welk goed het gaat
  2. wanneer u het gekocht hebt
  3. van wie u het gekocht of ingeneomen hebt
  4. voor welk bedrag us het heeft gekocht
  5. op welke datum u het doorverkocht

U wordt als ondernemer beter beschermd tegen heling dankzij de verbinding met het register van gestolen goederen. Daarnaast helpt u met de aansluiting op het DOR diefstal beter te bestrijden door de afzetmarkt voor gestolen goederen te verstoren en de pakkans van dieven te vergroten. Dit systeem heeft al bijgedragen aan vele inbraken opgelost.

Controles

Politie en Team Handhaving controleren de registers. Als geconstateerd wordt dat u het register niet, of niet juist bijhoudt, bent u in overtreding. Dat bent u natuurlijk ook als u bewust gestolen goederen doorverkoopt.

APV

In de APV is onder '2.67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister' opgenomen:

  • De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register en daarin vermeldt hij onverwijld

a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
b. de datum van verkoop of overdracht van het goed;
c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen - voorzover dat mogelijk is - soort, merk en nummer van het goed;
d. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;
e. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

  • De burgemeester is bevoegd vrijstelling te verlenen van deze verplichtingen.