Ondersteuning en zorg

Hoe is de ondersteuning en zorg in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geregeld?
Hieronder vindt u alle informatie.

Geestelijk Gezondheidszorg, verplicht (WvGGZ) 

Soms leidt een ernstige psychiatrische aandoening ertoe dat een persoon een gevaar voor zichzelf of anderen is. Dan kan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig zijn. Om te zorgen dat deze mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben geldt vanaf 1 januari 2020 de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Hendrik-Ido-Ambacht laat taken rondom de WvGGZ uitvoeren door de GGD Zuid-Holland Zuid. Vreest u dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen, dan kunt u dat melden bij een meldpunt en via het formulier op www.dienstgezondheidjeugd.nl/wvggz

Meer informatie vindt u op https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/wet-verplichte-ggz.

Geldzorgen

Komt u iedere maand geld tekort? Of hebt u last van schulden? Wij willen u dan graag helpen.

Verschillende organisaties in Hendrik-Ido-Ambacht en in deze regio kunnen u ondersteunen. Op deze pagina leest u waar u terecht kunt.

Huiselijk geweld / kindermishandeling

Heeft u te maken met geweld in huiselijke kring of kindermishandeling en u wilt hulp of advies? Of heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen?

Een melding doen kan digitaal. U kunt Veilig Thuis ook bereiken via het landelijke nummer 0800-2000. Dit gratis nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Jeugdhulp

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Het gaat daarbij om het beantwoorden van vragen over opvoeden, maar ook over het bieden van basisbehandeling dichtbij huis en toegang tot meer specialistische hulp. Jeugdteam Ambacht biedt vijf dagen per week ondersteuning en advies vanuit Cascade, via spreekuren op scholen, peuterspeelzalen en -als u dat wilt- bij u thuis.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het gemeentelijk beleid op jeugdhulp, neem dan contact op met de beleidsmedewerker jeugd & gezin van de gemeente. De beleidsmedewerker is telefonisch bereikbaar op (078) 770 2617.

Mantelzorg

Heel veel mensen in onze gemeente verlenen mantelzorg. Een mantelzorger is iemand die onbetaald en langdurig voor een naaste zorgt. Die naaste is iemand waar een mantelzorger een sociale band mee heeft. Bijvoorbeeld een partner, een kind of een buurman. Misschien bent u zelf ook een (toekomstige) mantelzorger. 

Meer informatie over mantelzorg, het mantelzorgcompliment en het maken van ean mantelzorgwoning, vindt u via www.h-i-ambacht.nl/mantelzorg.

Participatieplekken

Houdt uw handicap of ziekte u thuis en vraagt u zich af of dat niet anders kan? Dan is een participatieplek misschien iets voor u! Bij u in de buurt kunt u activiteiten doen die bij u passen. Bijvoorbeeld tuinen onderhouden, in de keuken helpen, spullen repareren, in de winkel bedienen of dieren verzorgen. Voor iedereen is er wel iets te doen. Doe ook mee en ga aan de slag op een zogenaamde ‘participatieplek’.

Wat brengt een participatieplek mij?

Op een participatieplek doet u ervaring op binnen een veilige omgeving, bij een bedrijf dat u graag begeleidt. U kunt veel leren en in sommige gevallen een opleiding volgen. Het voelt goed om samen met anderen iets nuttigs te doen en daarvoor waardering te krijgen. U kunt laten zien wat u kunt en wie u bent. Werken in een participatieplek is vrijwliigerswerk, u krijgt er geen geld voor.

Hoe kom ik aan een participatieplek?

Een participatieplek in Hendrik-Ido-Ambacht vindt u via Ambachtse Bedrijven. Heeft u interesse in een participatieplek? Dan voert een medewerker van Ambachtse Bedrijven een gesprek met u. De mederwerker zoekt samen met u een geschikte participatieplek bij een leerwerkbedrijf in Hendrik-Ido-Ambacht of elders in de regio. Dat doet Ambachtse Bedrijven namens gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. In Hendrik-Ido-Ambacht zijn twee leerwerkbedrijven gevestigd: Kringloopwinkel Hebbes en leerwerkbedrijf Ambachtse Bedrijven.In de regio zijn meer leerwerkbedrijven, waar u verschillende dingen kunt doen en leren. Op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden vindt u alle leerwerkbedrijven in regio Drechtsteden.

Interesse?

Heeft u interesse in een participatieplek of kunt er zelf een bieden, neem dan contact op met Mirjam de Haas van Ambachtse Bedrijve via m.dehaas@ambachtsebedrijven.nl en (078) 611 48 88.

Preventieplan De Kracht van Ambacht

Iedereen in Ambacht moet mee kunnen doen aan de maatschappij. Zelfstandig én volwaardig. Dat is het doel van het preventieplan Sociaal Domein 2020-2024.

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers doen onmisbaar werk. Het is belangrijk dat ze daarbij goed verzekerd zijn, want een ongelukje zit in een klein hoekje. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben daarom een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in de Drechtsteden. Het gemeentelijk verzekeringspakket biedt zeer ruime dekking. Alle vrijwilligers in de eerdergenoemde gemeenten zijn verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen en voor aansprakelijkheid. De vrijwilliger hoeft hier zelf niets voor te doen. Het is ook niet nodig dat u bent geregistreerd als vrijwilliger. Als u in een situatie komt waarin uw eigen verzekering niet toereikend is, dan kunt u gebruikmaken van de collectieve verzekering die wij afgesloten hebben bij assurantiemakelaar Raetsheren van Orden.

De vrijwilligersverzekering dekt niet alleen de risico's van vrijwilligers, maar ook die van mantelzorgers en stagiaires. Uitgebreide informatie over de vrijwilligersverzekering van de gemeente vindt u in deze brochure (10 MB).

Schade… en dan?
Schade kunt u melden via dit [link] schadeformulier. Dit formulier vindt u ook op de website van het Vrijwilligershuis Drechtsteden. U kunt dit formulier downloaden en invullen. Na het invullen kunt u het formulier e-mailen naar contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl of opsturen naar het Vrijwilligershuis (Spuiweg 93, 3311 GT Dordrecht).

Vragen?
Mocht u vragen hebben over het invullen van het formulier, dan kunt u contact opnemen met het Vrijwilligershuis. U kunt bellen naar 078 613 70 29.

Welzijnssubsidies

Jaarlijks stelt de gemeente het Uitvoeringsprogramma Subsidies vast. In dit uitvoeringsprogramma wordt het gemeentelijke beleid vertaald naar de uitvoering. Er wordt per beleidsonderwerp aangegeven voor welke doelstellingen en activiteiten subsidies wordt verstrekt. Deze doelstellingen zijn terug te vinden in de Integrale Welzijnsnota, het WMO-beleidsplan Zwijndrechtse Waard, de nota Lokaal Gezondheidsbeleid  en de beleidsnotitie Mantelzorg.

subsidieregister 2021

De activiteiten worden uitgevoerd door organisaties die in Hendrik-Ido-Ambacht actief zijn. Hiertoe dienen zij subsidieaanvragen in, die door de gemeente worden getoetst aan de Algemene Subsidieverordening.

Op deze pagina vindt u in de kolom aan de rechterkant informatie over het aanvragen van een incidentele en/of structurele subsidie op het gebied van welzijn.

Wmo

Het doel van de Wmo is 'meedoen'. Dat meedoen geldt voor iedereen, jong en oud, ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht of iemand beperkingen ondervindt of niet. De Wmo is dan ook vooral een participatiewet, geen zorgwet.

Meer informatie over de WMO

‚Äč