Ondersteuning en zorg

Hoe is de ondersteuning en zorg in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geregeld?
Hieronder vindt u alle informatie.

Geestelijk Gezondheidszorg, verplicht (WvGGZ) 

Soms leidt een ernstige psychiatrische aandoening ertoe dat een persoon een gevaar voor zichzelf of anderen is. Dan kan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig zijn. Om te zorgen dat deze mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben geldt vanaf 1 januari 2020 de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Hendrik-Ido-Ambacht laat taken rondom de WvGGZ uitvoeren door de GGD Zuid-Holland Zuid. Vreest u dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen, dan kunt u dat melden bij een meldpunt en via het formulier op www.dienstgezondheidjeugd.nl/wvggz

Meer informatie vindt u op https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/wet-verplichte-ggz.

Geldzorgen

Komt u iedere maand geld tekort? Of hebt u last van schulden? Wij willen u dan graag helpen.

Verschillende organisaties in Hendrik-Ido-Ambacht en in deze regio kunnen u ondersteunen. Op deze pagina leest u waar u terecht kunt.

Huiselijk geweld / kindermishandeling

Heeft u te maken met geweld in huiselijke kring of kindermishandeling en u wilt hulp of advies? Of heeft u vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en wilt u hierover advies vragen of een melding doen?

Een melding doen kan digitaal. U kunt Veilig Thuis ook bereiken via het landelijke nummer 0800-2000. Dit gratis nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Jeugdhulp

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Het gaat daarbij om het beantwoorden van vragen over opvoeden, maar ook over het bieden van basisbehandeling dichtbij huis en toegang tot meer specialistische hulp. Jeugdteam Ambacht biedt vijf dagen per week ondersteuning en advies vanuit Cascade, via spreekuren op scholen, peuterspeelzalen en -als u dat wilt- bij u thuis.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het gemeentelijk beleid op jeugdhulp, neem dan contact op met de beleidsmedewerker jeugd & gezin van de gemeente. De beleidsmedewerker is telefonisch bereikbaar op (078) 770 2617.

Mantelzorg

Heel veel mensen in onze gemeente verlenen mantelzorg. Een mantelzorger is iemand die onbetaald en langdurig voor een naaste zorgt. Die naaste is iemand waar een mantelzorger een sociale band mee heeft. U kunt denken aan bijvoorbeeld een partner, een kind of een buurman. Misschien bent u zelf ook een (toekomstige) mantelzorger. 

Meer informatie over mantelzorg en het Mantelzorgcompliment.

Participatieplekken

Houdt jouw handicap of ziekte je thuis en vraag je je af of dat niet anders kan? Dan is een participatieplek misschien iets voor jou!
Bij jou in de buurt kun je activiteiten doen die bij je passen. Je kunt bijvoorbeeld tuinen onderhouden, in de keuken helpen met koken, spullen repareren, in de winkel staan of dieren verzorgen. Voor iedereen zit er iets bij. Doe ook mee en ga aan de slag op een zogenaamde ‘participatieplek’.

Wat brengt een participatieplek jou?
Op een participatieplek doe je ervaring op binnen een veilige omgeving, bij een bedrijf dat jou graag begeleidt. Je kunt veel leren en soms ook een opleiding doen. Het voelt goed om samen met anderen iets nuttigs te doen en daarvoor waardering te krijgen. Je kunt laten zien wat je kan en wie je bent. Het is vrijwillig, dus je wordt niet betaald.

Hoe kom je aan een participatieplek?
Een participatieplek vind je in onze gemeente via Ambachtse Bedrijven. Heb je interesse in een participatieplek? Dan voert Ambachtse Bedrijven een gesprek met je. Zij kijken voor jou naar een geschikte participatieplek bij een leerwerkbedrijf in Ambacht of elders in de regio. Dat doen zij namens de gemeente.
In Hendrik-Ido-Ambacht vind je twee leerwerkbedrijven. Dat zijn kringloopwinkel Hebbes en leerwerkbedrijf Ambachtse Bedrijven. Maar in de regio zijn er nog veel meer leerwerkbedrijven, waarbij je verschillende dingen kunt doen en leren. Op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden vind je ze allemaal.

Interesse?
Neem dan contact op met Mirjam de Haas van Ambachtse Bedrijven. dat kan via m.dehaas@ambachtsebedrijven.nl of bel naar (078) 611 48 88.

Kijk voor meer informatie over participatieplekken in de regio op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers doen onmisbaar werk. Het is belangrijk dat ze daarbij goed verzekerd zijn, want een ongelukje zit in een klein hoekje. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben daarom een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in de Drechtsteden. Het gemeentelijk verzekeringspakket biedt zeer ruime dekking. Alle vrijwilligers in de eerdergenoemde gemeenten zijn verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen en voor aansprakelijkheid. De vrijwilliger hoeft hier zelf niets voor te doen. Het is ook niet nodig dat u bent geregistreerd als vrijwilliger. Als u in een situatie komt waarin uw eigen verzekering niet toereikend is, dan kunt u gebruikmaken van de collectieve verzekering die wij afgesloten hebben bij assurantiemakelaar Raetsheren van Orden.

De vrijwilligersverzekering dekt niet alleen de risico's van vrijwilligers, maar ook die van mantelzorgers en stagiaires. Uitgebreide informatie over de vrijwilligersverzekering van de gemeente vindt u in deze brochure (10 MB).

Schade… en dan?
Schade kunt u melden via dit [link] schadeformulier. Dit formulier vindt u ook op de website van het Vrijwilligershuis Drechtsteden. U kunt dit formulier downloaden en invullen. Na het invullen kunt u het formulier e-mailen naar contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl of opsturen naar het Vrijwilligershuis (Spuiweg 93, 3311 GT Dordrecht).

Vragen?
Mocht u vragen hebben over het invullen van het formulier, dan kunt u contact opnemen met het Vrijwilligershuis. U kunt bellen naar 078 613 70 29.

Welzijnssubsidies

Jaarlijks stelt de gemeente het Uitvoeringsprogramma Subsidies vast. In dit uitvoeringsprogramma wordt het gemeentelijke beleid vertaald naar de uitvoering. Er wordt per beleidsonderwerp aangegeven voor welke doelstellingen en activiteiten subsidies wordt verstrekt. Deze doelstellingen zijn terug te vinden in de Integrale Welzijnsnota, het WMO-beleidsplan Zwijndrechtse Waard, de nota Lokaal Gezondheidsbeleid  en de beleidsnotitie Mantelzorg.

subsidieregister 2020

De activiteiten worden uitgevoerd door organisaties die in Hendrik-Ido-Ambacht actief zijn. Hiertoe dienen zij subsidieaanvragen in, die door de gemeente worden getoetst aan de Algemene Subsidieverordening.

Op deze pagina vindt u in de kolom aan de rechterkant informatie over het aanvragen van een incidentele en/of structurele subsidie op het gebied van welzijn.

Wmo

Het doel van de Wmo is 'meedoen'. Dat meedoen geldt voor iedereen, jong en oud, ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht of iemand beperkingen ondervindt of niet. De Wmo is dan ook vooral een participatiewet, geen zorgwet.

Meer informatie over de WMO

‚Äč