Begeleiding en advies

Heeft u vragen over hulp of over zorg? Hieronder staan de meest gestelde vragen.

Heeft u vragen over jeugdhulp (inclusief specialistische zorg)?

Neem dan contact op met Jeugdteam Ambacht.

Bent u een volwassene met een nieuwe zorgvraag?

Als u een zorgvraag heeft, dan gaat u eerst naar het Sociaal Wijkteam Ambacht. De medewerkers daar hebben veel informatie. Ze weten bijvoorbeeld welke voorzieningen er in uw buurt zijn. In elke gemeente zijn er algemene voorzieningen, waar iedereen gebruik van kan maken. Denk aan een buurthuis, een maaltijdvoorziening of een klusjesdienst. Het kan zijn dat u niet geholpen bent met een algemene voorziening.

Als u maatwerk nodig heeft, verwijst de gemeente u door naar de Sociale Dienst. Onder maatwerk valt alles waar een Wmo-indicatie voor nodig is: dagbesteding, persoonlijke begeleiding of een logeervoorziening, bijvoorbeeld.

Neem contact op met Sociaal Wijkteam Ambacht

Hebt u al een maatwerkvoorziening van de Sociale Dienst Drechtsteden?

Neem dan direct contact op met de Sociale Dienst Drechtsteden.