Beschermd Wonen

Beschermd wonen is een van de maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo.

Beschermd Wonen is voor mensen van 18 jaar of ouder die door psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag ondersteuning nodig hebben.
Dit kan in een instelling zijn als er 24 uur toezicht nodig is. Of het kan een vorm van zelfstandig wonen zijn als begeleiding op afstand of op afroep afdoende is.

Indicatie Beschermd Wonen

De indicatiestelling voor Beschermd Wonen vindt evenals bij de andere Wmo-maatwerkvoorzie-ningen plaats door de Sociale Dienst Drechtsteden.
Als u een indicatie krijgt voor beschermd wonen, dan wordt ook samen met u gekeken naar een zinvolle dagbesteding. Dit kan werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding zijn.  Als u in aanmerking komt voor dagbesteding, dan kunt u met de Wmo-consulent bespreken, welk doel u met de dagbesteding wilt bereiken. U kan ook met de Wmo-consulent bespreken welke dagbesteding en hoeveel dagdelen het beste bij u past.

Bij  de sociale dienst Drechtsteden vindt u meer informatie over deze maatwerkvoorzieningen.
Op werkdagen kunt u contact opnemen met de klantenservice van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur op telefoonnummer (078) 770 8910.
U kunt ook gebruik maken van het meldings-formulier Wmo voor het aanvragen van een keukentafelgesprek.

Ondersteuning bij het gesprek met de Wmo-consulent (onafhankelijke cliëntondersteuning)

Als u het moeilijk vindt om zelfstandig een gesprek te voeren met een Wmo-consulent van de Sociale Dienst Drechtsteden, dan kunt ondersteuning krijgen van een cliëntondersteuner van het Sociaal Wijkteam. Op de website https://www.sociaalwijkteamambacht.nl vindt u de contactgegevens en meer informatie over het Sociaal Wijkteam.
Op werkdagen kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam van 9.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer (078) 68 22 416.
U kunt ook digitaal uw vragen stellen of een melding doen.

Waar vind ik locaties voor beschermd wonen?

U kunt zelf een aanbieder kiezen voor beschermd wonen. U kiest de aanbieder die het beste bij u past.  Op de locatiekaart Beschermd Wonen kunt u precies zien waar de verschillende aanbieders gevestigd zijn.

Informatie onvolledig of onduidelijk

Indien bovenstaande informatie onvolledig en onduidelijk is of u suggesties voor verbetering heeft, dan kunt u contact opnemen met dhr. F.J. Alkema, senior beleidsmedewerker Wmo van de gemeente.
Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 078-7702620 of f.alkema@h-i-ambacht.nl.