Ontwerp mantelzorgwoningenbeleid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.11 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat vanaf 9 november 2021 tot en met 19 januari 2022 het ontwerp Mantelzorgwoningenbeleid ter inzage ligt.

In dit beleidsstuk worden de bestaande regels gebundeld en waar nodig voor de gemeente geüniformeerd. Waar deze regels nu nog verspreid staan over verschillende wetten, AmvB's, verordeningen en bestemmingsplannen voorziet het mantelzorgwoningenbeleid in een duidelijk overzicht. Op deze manier wil de gemeente het gebruik van mantelzorgwoningen mogelijk maken. Door het gebruik van beslisbomen kunt u snel zien wat uw mogelijkheden zijn en welke procedure daarbij gevolgd moet worden.

pdf-bestand
ontwerp mantelzorgwoningenbeleid

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het Ontwerp mantelzorgwoningenbeleid. Een zienswijze moet uiterlijk 19 januari 2022 schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u vóór 12 januari 2022 een afspraak maken met mevr. N. Santbergen van de afdeling Beleid en Ontwikkeling, telefoonnummer 06 - 34300638.