WMO

Het doel van de Wmo is 'meedoen'. De Wmo is dan ook vooral een participatiewet, geen zorgwet.

Lokale zorg en ondersteuning via de Wmo
Sinds 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg aan en ondersteuning van onze inwoners. Deze ondersteuning en zorg is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo kent twee typen voorzieningen, algemene en maatwerk-voorzieningen.
 

Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen binnen de Wmo zijn voorzieningen waar u geen indicatie voor nodig heeft en geen eigen bijdrage voor hoeft te betalen. Hierbij moet u denken aan cliëntondersteuning, algemeen maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, ouderenadvies en mantelzorgondersteuning, maar ook aan lokaal welzijnsaanbod, maaltijdvoorziening voor senioren, eetprojecten, inloop GGZ,  seniorenvervoer en klussendiensten

Maatwerkvoorzieningen

Wmo-maatwerkvoorzieningen (beschermd wonen, huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, opvang,  vervoer voor mensen met een lichamelijke beperking en woningaanpassingen) zijn voorzieningen waar u wel een indicatie voor nodig heeft en in bepaalde gevallen een eigen bijdrage dient te betalen.

Informatie en advies over algemene en Wmo-maatwerkvoorzieningen
Als u meer wilt weten over algemene en maatwerkvoorzieningen, dan kunt u voor informatie en advies terecht bij het Sociaal Wijkteam in Hendrik-Ido-Ambacht. Het Sociaal Wijkteam heeft veel informatie over de onderwerpen beschermd wonen, ondersteuning, ondersteuning, opvang en zorg. Ook weten ze welke algemene voorzieningen er in Hendrik-Ido-Ambacht aanwezig zijn.

Op de website van het sociaal wijkteam vindt u de contactgegevens en meer informatie over het Sociaal Wijkteam. Op werkdagen kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam van 9.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer (078) 68 22 416.
U kunt ook digitaal uw vragen stellen of een melding doen.

Indicatie voor een Wmo-maatwerkvoorziening
Het kan zijn dat u onvoldoende of niet geholpen bent met alleen een algemene Wmo-voorziening en/of maatwerkvoorziening nodig heeft, verwijst het Sociaal Wijkteam van Hendrik-Ido-Ambacht u door naar de Sociale Dienst Drechtsteden voor het aanvragen van een indicatie voor een Wmo-maatwerkvoorziening.

Bij  de sociale dienst Drechtsteden vindt u meer informatie over de maatwerkvoorzieningen. Op werkdagen kunt u contact opnemen met de klantenservice van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur op telefoonnummer (078) 770 8910.
U kunt ook gebruik maken van het meldings-formulier Wmo voor het aanvragen van een keukentafelgesprek.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Indien u ondersteunt wil worden bij de aanvraag voor de indicatie voor een maatwerkvoorziening en/of het keukentafelgesprek over de aanvraag, dan kunt u gratis onafhankelijke cliëntondersteuning krijgen via het Sociaal Wijkteam Hendrik-Ido-Ambacht.

Informatie onvolledig of onduidelijk

Indien bovenstaande informatie onvolledig en onduidelijk is of u suggesties voor verbetering heeft, dan kunt u contact opnemen met dhr. F.J. Alkema, senior beleidsmedewerker Wmo van de gemeente.
Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 078-7702620 of f.alkema@h-i-ambacht.nl.