Onderwijs en kinderopvang vanaf 2 juni

 

Vanaf maandag 1 juni is een aantal regels versoepeld. Die regels moeten gehandhaafd kunnen worden. Daarom is vanaf deze datum een aangepaste noodverordening van kracht. De noodverordening van maandag 11 mei vervalt hiermee. 
De nieuwe noodverordening sluit aan bij het landelijk model. U vindt de noodverordening op www.zhzveilig.nl/algemeen/noodverordening. Extra informatie over de nieuwe noodverordening vindt u op www.zhzveilig.nl/algemeen/veelgestelde-vragen-noodverordening-per-1-juni/.

De veranderingen voor onderwijs en kinderopvang zijn:

Onderwijs

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn vanaf dinsdag 2 juni weer open. Basisscholen gaan maandag 8 juni weer volledig open. Vanaf maandag 15 juni zijn onderwijsactiviteiten op locatie voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs weer gedeeltelijk mogelijk, zodat examens, tentamens, toetsen, praktijk(gericht)onderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten op de onderwijsinstelling weer mogelijk zijn, voor zover dit online niet kan. 

Na maandag 8 juni geen noodopvang

Vanaf maandag 8 juni zijn de basisscholen weer volledig open. Dan kunnen ouders die in cruciale beroepen werken geen gebruik meer maken van noodopvang voor hun kinderen. er kan dan geen aanspraak meer gemaakt worden op de noodopvang. Noodopvang in de avond, nacht en het weekeinde blijft tot in ieder geval woensdag 1 juli beschikbaar voor ouders waarvan één of beide ouder(s) werken in een ziekenhuis, de verpleging, verzorging en thuiszorg, ambulancezorg, als militaire arts of geneeskundige. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Afstand houden bij sporten/bewegen jongeren 13 t/m 18 jaar

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar die georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals buiten sporten en bewegen, hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.