Persoonsgegevens veranderen

Zijn uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet juist of niet volledig? Dan kunt u de gemeente vragen deze te verbeteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over uw naam of geboortedatum. Een verhuizing doorgeven valt hier niet onder. Als u uw verhuizing te laat heeft doorgegeven, is dat geen reden om te voldoen aan uw verzoek om uw gegevens te verbeteren. De datum waarop wij uw verhuisbericht ontvangen, is de datum waarop wij u overschrijven naar het nieuwe adres. Dat staat in de wet BRP.

Afhandeling: 
binnen 4 weken ontvangt u via een brief ons besluit

Regelen: 
Vul het formulier in en stuurt dat naar ons op.
Verzoek wijzigen persoonsgegevens (91 kB)

Meesturen
  • een officieel Nederlands document waarop uw gegevens juist vermeld staan

voorbeelden van officiële documenten zijn:

  • Nederlandse geboorteakte
  • andere in Nederland opgemaakte akten of documenten
  • Nederlandse huwelijksakte
  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • paspoort
  • identiteitskaart of
  • rijbewijs

Als uw document uit het buitenland komt, levert u deze persoonlijk in aan de balie van de gemeente.

Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen