Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Bij een nieuwe baan kan de werkgever een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. Deze verklaring noemen we ook wel 'Bewijs van goed gedrag'. Dit bewijs toont aan dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor die nieuwe baan.

U kunt de verklaring online aanvragen of persoonlijk bij de gemeente.

Kosten

Uw aanvraag bij de gemeente kost € 41,35. U betaalt direct bij aanvraag. Aan de balie betaalt u met de pin.
Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij ook gepast contant geld.

Afhandeling

Na aanvraag krijgt u de verklaring binnen 4 weken thuisgestuurd.

Regelen

Persoonlijk bij de gemeente. U neemt op afspraak het volledig ingevulde formulier mee. Verderop in deze pagina vindt u meer formulieren.

Afspraak Verklaring omtrent gedrag

Aanvragen

Online

 • de (nieuwe) werkgever of organisatie start de digitale aanvraag via internet
 • u (de werknemer) krijgt daarna een mailtje met een link
 • u logt in met uw DigiD en controleert de aanvraag
 • u betaalt de aanvraag via iDEAL

De digitale aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie leest u meer informatie.

Via de gemeente

Voor de meeste aanvragen heeft u de 'Verklaring omtrent gedrag natuurlijke personen' nodig.

 • vul het formulier volledig in en onderteken dit
 • uw werkgever vult haar gedeelte in en plaatst op elke pagina een bedrijfsstempel
 • u levert het volledige originele formulier zelf in bij de gemeente
 • u neemt een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
VOG nodig bij andere redenen
 • emigratie
 • beëdiging als advocaat
 • een visum of werkvergunning

Alleen bij deze 3 redenen:

U vult alleen uw gedeelte van het formulier in en neemt de informatie mee waaruit blijkt dat u de verklaring nodig heeft.

Formulieren

Toelichting op vog werkzaamheden in de kinderopvang
Verklaring omtrent gedrag voor exploitatievergunning (pdf, 1478 kB)
Website Kiwa
Website Niwo

ZZP'er (zelfstandige zonder personeel)

U heeft het formulier VOG voor een natuurlijk persoon nodig. De gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende mogen niet gelijk zijn. Dat is vaak wel zo bij ZZP'ers. U lost dit op door bijvoorbeeld de (eerste) opdrachtgever als belanghebbende in te vullen. Wanneer u in een maatschap zit, kunt u de maatschap als belanghebbende invullen.

Vrijwilligers

Bepaalde vrijwilligers komen in aanmerking voor een gratis VOG. U leest hierover meer op de website van Justis. Koepelorganisaties en bonden vergoeden geen aanvragen via de gemeente meer.

Website Justis-gratis VOG

U staat niet ingeschreven in Nederland

U vraagt de VOG aan bij dienst Justis (via e-mail, post of internet). Het juiste formulier vindt u op de website van Justis. Met uw aanvraag stuurt u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee en een kopie, scan of foto van uw betalingsbewijs. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

VOG aanvragen voor iemand anders

U mag iemand machtigen om de aanvraag voor u in te leveren. Hij/zij neemt voor uw aanvraag mee:

 • een schriftelijke machtiging met uw handtekening
 • een kopie van uw identiteitsbewijs
 • een origineel en geldig identiteitsbewijs van degene die u machtigt, dus geen kopie

Ouders mogen voor kinderen tot de 18 jaar de aanvraag zonder machtiging inleveren.

Machtiging aanvraag uittreksel BRP, BS of Verklaring omtrent het gedrag (pdf, 156 kB)

Strafgegevens

De gemeente stuurt uw aanvraag door naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Het COVOG onderzoekt of u een strafverleden heeft en of er nog een politieonderzoek naar u loopt. Dit doen zij tot 4 jaar terug.

Bij aanvragen voor taxichauffeur gaat zij tot 8 jaar terug. De aanvraag voor leraar zelfs tot 30 jaar.

Uw eigen strafgegevens mag u inzien, u moet daar wel voor betalen. Dit kan via e-mail of per post.

U stuurt een brief  met uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie identiteitsbewijs op naar:

Justitiële Informatiedienst (JustID)
Frontoffice
Postbus 337
7600 AH Almelo

U krijgt daarna bericht wanneer en waar u de gegevens mag inzien. Vaak is dat bij de dichtstbijzijnde rechtbank. Voor meer informatie neemt u contact op met de Servicedesk van JustID via e-mailadres info@justid.nl of telefoonnummer 088 998 90 00

Op de  website van JustiD  website leest u meer informatie.

Heeft u vragen?

U leest nog meer informatie op de website Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Website Ministerie van Veiligheid en Justitie
English information