Ambachtsezoom

Circulair bedrijvenpark Ambachtsezoom: waar mensen samen zaken doen!
Aan de zuidkant van Hendrik-Ido-Ambacht ontwikkelt de gemeente een kleinschalig, energieneutraal en circulair bedrijvenpark. De goed ontsloten locatie ligt direct aan de A16, tussen de straten Ambachtsezoom, Langeweg en De Baak. Er is ruim 15 hectare te koop als bedrijfskavel, variërend in kavelgrootte van 1.000 tot 15.000 m2.

Alle materialen die gebruikt worden voor gebouwen, straten en omgeving in bedrijvenpark Ambachtsezoom zijn 100% recyclebaar. Dit betekent dat de materialen van goede kwaliteit zijn, een lange levernsduur hebben en telkens opnieuw gebruikt kunnen worden. Met 8 circulaire doelen creëren we meer biodiversiteit, verbeteren we water en luchtkwaliteit en dragen we bij aan de vermindering van CO2 uitstoot.

Kijk voor meer informatie en mogelijkheden naar www.ambachtsezoom.nl

En volg @ambachtsezoom op Instagram www.instagram.com/ambachtsezoom
 

Nieuws

Februari 2019
Start bouwrijp maken

Volgende week starten wij met het bouwrijp maken van het nieuwe bedrijvenpark Ambachtsezoom. De eerste werkzaamheden zijn het uitgraven van de plekken waar de toekomstige wegen kamen (in vakjargon het dit: 'cunetten aanleggen') en deze vullen met zand. Daarbovenop leggen we nog extra grond als voorbelasting. Deze voorbelasting voorkomt dat de wegen later gaan verzakken. Wilt umeer weten, lees dan de bewonersbrief over de start bouwrijp maken.

Start werkzaamheden
Vanaf medio februari 2019 starten wij met de werkzaamheden voor het nieuwe bedrijvenpark Ambachtsezoom. Vooruitlopend hierop gaan wij grond uit het gebied De Volgerlanden transporteren naar twee tijdelijke depots op het bedrijvenpark Ambachtstezoom. Deze grond is over in De Volgerlanden en zal binnenkort gebruikt gaan worden om de voorbelasting aan te brengen in het gebied Ambachtsezoom. Wilt u meer weten, lees dan de bewonersbrief over de start werkzaamheden.

November 2018
Maandag 19 november start de gemeente met de eerste voorbereidingen voor de aanleg van circulair bedrijvenpark Ambachtsezoom. Het is niet het meest populaire onderdeel: de gemeente laat 338 vergunningplichtige bomen verwijderen. Deze bomen moeten weg, omdat ze niet ingepast kunnen worden in de structuur van het nieuwe bedrijventerrein. Ze staan bijvoorbeeld op toekomstige kavels, wegen of water. Wel komen er 376 bomen en ander groen voor terug.
Persbericht 13 november 2018