Ambachtsezoom

Circulair bedrijvenpark Ambachtsezoom: waar mensen samen zaken doen!
Bent u ondernemer? En wilt u investeren in een duurzame toekomst voor uw onderneming? Dan is circulair bedrijvenpark Ambachtszoom in Hendrik-Ido-Ambacht de juiste keus! In dit bijzondere, kleinschalige en energieneutrale bedrijvenpark gaat ondernemen hand in hand met innovatie, collectieve oplossingen voor duurzaam ondernemen èn een prettige omgeving voor mens en natuur. Door de gunstige ligging, direct aan de A16 en bij de A15, is uw bedrijf goed bereikbaar. Het bedrijvenpark is interessant voor lokale en regionale ondernemers die willen starten of doorgroeien. Ook ondernemers van verder weg die het duurzame concept omarmen zijn welkom!
 

Recente ontwikkelingen

Februari 2019
Start bouwrijp maken

Volgende week starten wij met het bouwrijp maken van het nieuwe bedrijvenpark Ambachtsezoom. De eerste werkzaamheden zijn het uitgraven van de plekken waar de toekomstige wegen kamen (in vakjargon het dit: 'cunetten aanleggen') en deze vullen met zand. Daarbovenop leggen we nog extra grond als voorbelasting. Deze voorbelasting voorkomt dat de wegen later gaan verzakken. Wilt umeer weten, lees dan de bewonersbrief over de start bouwrijp maken.

Start werkzaamheden
Vanaf medio februari 2019 starten wij met de werkzaamheden voor het nieuwe bedrijvenpark Ambachtsezoom. Vooruitlopend hierop gaan wij grond uit het gebied De Volgerlanden transporteren naar twee tijdelijke depots op het bedrijvenpark Ambachtstezoom. Deze grond is over in De Volgerlanden en zal binnenkort gebruikt gaan worden om de voorbelasting aan te brengen in het gebied Ambachtsezoom. Wilt u meer weten, lees dan de bewonersbrief over de start werkzaamheden.

November 2018
Maandag 19 november start de gemeente met de eerste voorbereidingen voor de aanleg van circulair bedrijvenpark Ambachtsezoom. Het is niet het meest populaire onderdeel: de gemeente laat 338 vergunningplichtige bomen verwijderen. Deze bomen moeten weg, omdat ze niet ingepast kunnen worden in de structuur van het nieuwe bedrijventerrein. Ze staan bijvoorbeeld op toekomstige kavels, wegen of water. Wel komen er 376 bomen en ander groen voor terug.
Persbericht 13 november 2018

Ambachtse traditie

Bedrijvenpark Ambachtsezoom komt voort uit een lange traditie van Ambachts ondernemerschap. De afgelopen 100 jaar stond dit dorp aan de rivieren bekend om zijn tuinders en scheepssloperijen. In het jargon van nu: groene ondernemers en circulaire industrie. Deze twee tradities zetten we, op een innovatieve en eigentijdse manier, voort op het bedrijvenpark Ambachtsezoom: in de gebouwen, in de bedrijven èn in de inrichting van het gebied.

100% circulair

Alle materialen die gebruikt worden voor gebouwen, straten en omgeving in bedrijvenpark Ambachtsezoom zijn 100% recyclebaar. Dit betekent dat de materialen van goede kwaliteit zijn, een lange levensduur hebben en telkens opnieuw gebruikt kunnen worden.

Het bedrijvenpark is energieneutraal en aardgasvrij. Door slimme oplossingen wisselen de bedrijven op het bedrijvenpark energie, water en materialen uit. Binnen deze kleinschalige circulaire economie hergebruiken we alles van waarde. Bijvoorbeeld door regenwater te gebruiken voor koeling, zonne-energie om te zetten in elektriciteit, demontabel bouwen en misschien zelfs afval van de een te gebruiken als waardevolle grondstof voor de ander. We noemen dit het 'sluiten van de kringlopen'. Hierdoor blijft alles van waarde zoveel mogelijk in het gebied en heeft en bedrijvenpark een minimale impact op haar omgeving. Zo wordt de ecologische voetafdruk van uw onderneming zo klein mogelijk. En dat is winst voor de aarde èn voor uw onderneming.

Samen sterker

De ondernemers op dit eerste full service circulaire bedrijventerrein van Nederland vormen samen een duurzame community. We versterken en inspireren elkaar. En we maken gebruik van elkaars kennis en ervaring op het gebied van duurzaam ondernemen. De parkmanager zorgt dat het bedrijvenpark schoon, heel en veilig is. Hij helpt ook om gezamenlijke initiatieven mogelijk te maken. Bijvoorbeeld energiebesparing, verminderen van milieuhinder, hergebruik van (elkaars) afvalstoffen, collectief inkopen en deeleconomie. 

Inspirerende en groene omgeving

Dwars door het bedrijvenpark loopt de Middentocht, de ecologische ruggengraat van zo'n 500 meter lang. In het midden daarvan ligt een 12 meter brede watergang. Overtollig hemelwater wordt vanaf de kavels en het openbaar gebied bovengronds naar de watergang afgevoerd. Een natuurlijke oever en fluctuerend waterpeil bieden een aangenaam verblijfsgebied voor planten en dieren. Met een wandelpad en lunchplekken aan het water is dit een aangename plek om te verblijven. Ambachtsezoom  is een inspirerende en prettige omgeving om te werken. Het parkachtige terrein is extra groen door inheemse bomen, groene daken en verticale tuinen aan de gevels van de gebouwen. 

Kavels te koop

Op bedrijvenpark Ambachtsezoom is ruim 15 hectare te koop als bedrijfskavels. De kavelgrootte is flexibel, tussen de 1200m2 en 15.000 m2. Het bedrijvenpark is ingedeeld in drie verschillende zones, waarvan ook een deel is bestemd  voor een combinatie werken/wonen.

Gunstige ligging

Bedrijvenpark Ambachtsezoom is goed bereikbaar voor uw klanten, leveranciers en werknemers. Goederen kunnen snel worden aan- en afgevoerd. Aan de zuidwest rand van het park zijn zichtlocaties aan de A16. Hendrik-Ido-Ambacht is één van de zeven Drechtsteden, de ondernemende (maritieme) topregio bij metropoolregio Rotterdam-Den Haag met goede verbindingen naar Antwerpen en het Ruhrgebied.

Spreekt dit alles u aan?

Op Ambachtsezoom.nl vindt u meer informatie over het bedrijvenpark Ambachtsezoom, het handboek Circulariteit & Beeld met kwaliteitseisen en suggesties voor het vestigen en het actuele kavelaanbod. Ondernemers die aantoonbaar extra investeren in circulariteit en daarmee bijdragen aan de ambitie van het bedrijvenpark krijgen korting op de kavelprijs! Deze korting kan oplopen tot wel 10 %.

Ondernemers die interesse hebben in bedrijventerrein Ambachtsezoom, kunnen contact opnemen met projectmanager Riny Verhoef. Hij is bereikbaar via emailadres mj.verhoef@h-i-ambacht.nl en telefoonnummer 078 770 2666.
Wilt u in contact komen met ondernemers in Hendrik-Ido-Ambacht, kijk dan op de website www.vaonet.nl.

Bent u inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht en wilt u meer informatie over Ambachtsezoom, bel dan naar het algemeen telefoonnummer van de gemeente: 14 078.