Antoniapolder

Bedrijventerrein Antoniapolder groeit uit tot een hoogwaardig en kwalitatief bedrijventerrein. Langs Noordeinde en de rivier is goed te zien dat er nieuwe bedrijven worden gebouwd. Belangrijk voor de economische groei en de beschikbaarheid van banen in onze gemeente.
 

Ontwikkeling Waterbusplein

november 2019
Het bestemmingsplan Waterbusplein is onherroepelijk vastgesteld. U kunt het hele plan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl

Begin 2018 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de ontwikkelaars, de ROM-D en de gemeente voor de ontwikkeling van het waterbusplein. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen; nog in 2019 wordt een onherroepelijk bestemmingsplan verwacht. Er wordt nu gewerkt aan het ontwerp van het gebied en de gebouwen. Bij de ontwikkeling van het waterbusplein wordt rekening gehouden met aansluiting op een busverbinding. De  (voorlopige) halteplaatsen zijn inmiddels aangelegd.

Ontwikkeling Citadelterrein

Het Citadelterrein is grotendeels in eigendom van ABB. Voor informatie kunt u contact opnemen met ABB (0184-495495 of info@abbbouwgroep.nl)

Aanleg Teunis Stooplaan

De aanleg van de Teunis Stooplaan (verlengde Antoniuslaan) is in 2017 afgerond.

Archief

2018
April 2018
Bedrijventerrein Antoniapolder groeit tot een hoogwaardig en kwalitatief bedrijventerrein. Langs Noordeinde en de rivier is goed te zien dat er nieuwe bedrijven worden gebouwd. Belangrijk voor de economische groei en de beschikbaarheid van banen in onze gemeente.

Plannen voor 2018:

  • het werk aan de Nijverheidsweg is bijna gereed
  • de herinrichting van de Veersedijk wordt afgerond
  • plannen voor de omgeving Veerweg (voormalig gemeentewerf)
  • Noordeinde tussen rotonde en kruising met N915 wordt opnieuw ingericht
  • waterbusplein plannen worden verder uitgewerkt

Meer details: Megaklus Antoniapolder

Korte animatiefilm nieuwe verkeerssituatie. In de animatie kun je zien wat we de komende tijd doen en hoe het eruit komt te zien.

2017
De vernieuwing van bedrijventerrein Antoniapolder krijgt steeds meer vorm. Kort geleden is gestart met het werk aan de Nijverheidsweg en werk aan de kruising Antoniuslaan/Nijverheidsweg. Het verkeer wordt omgeleid. Eind maart kan verkeer van de A15 op de Nijverheidsweg weer rechtsaf de Antoniuslaan op en van de Antoniuslaan weer linksaf Noordeinde richting A15. Automobilisten op de Nijverheidsweg moeten de komende tijd rekening houden met verkeershinder. We verwachten dat de herinrichting van de Nijverheidsweg eind 2017 klaar is.

Als eerste wordt het zuidelijk deel van de Nijverheidsweg, tussen Antoniuslaan en de aansluiting op de Veersedijk aangepakt. Het is de bedoeling dat het werk daar in juli klaar is. Na de zomervakantie is het deel tussen de Antoinuslaan en Nooreinde aan de beurt.

In de herinrichting van de Nijverheidsweg werken wegenbouwer KWS en de gemeente samen onder de naam Bouwteam Reconstructie Nijverheidsweg.