Centrumgebied Gebiedsvisie

We willen met Ambachters denken over de toekomst van het gebied tussen De Schoof en Cascade. In 2018 zijn de plannen om daar De Schoof uit te breiden stopgezet vanwege de bezwaren tegen dit plan. Welke functies passen daar? En hoe gaat het er uit zien?

Ontwikkelrichting

In het coalitieprogramma 2018-2022 wordt voor dit gebied een ontwikkeling beschreven van groen en bebouwing. Expliciet wordt daarbij genoemd dat groen de belangrijkste invulling is. Voldoende bomen en struikgewas zijn een belangrijke kwaliteit van onze groene gemeente waarin de laatste jaren veel gebouwd is. Verder is in het coalitieprogramma vastgesteld dat in de nieuwe gebiedsvisie aangegeven moet worden:

• hoe we het gebied aantrekkelijker kunnen maken zodat mensen elkaar daar kunnen ontmoeten
• hoe we invulling geven aan het gebied tegenover De Schoof (Graaf Willemlaan/Van Godewijckstraat)
• hoe we een wandelpromenade tussen De Schoof en Cascade kunnen realiseren
• dat de Graaf Willemlaan intact wordt gelaten.

Drie gespreksrondes

In drie gespreksrondes kunnen winkeliers, inwoners, woningcorporaties en zorgpartijen meedenken en ideeën naar voren brengen. Doel van de gespreksrondes is het ophalen van wensen en behoeften, ideeën, gevoeligheden over functies, uitstraling van het gebied en dergelijke, nog voor er een eerste plan wordt getekend.

1e gespreksronde (november 2018, afgerond)
Ondernemers en omwonenden in en rond het gebied zijn uitgenodigd voor de eerste gespreksronde in november.

20181026 uitnodigingsbrief bewoners voor 1e gespreksronde gebiedsvisie centrum op 13 november 2018
20181026 uitnodigingsbrief winkeliers voor 1e gespreksronde gebiedsvisie centrum op 8 november 2018
20181030 persbericht ideeën gevraagd voor centrumgebied tussen De Schoof en Cascade

Wat haalden we op tijdens de eerste gesprekronde?

Tijdens deze eerste gespreksronde zijn veel ideeën opgehaald. De ondernemers van De Schoof boden zelfs een boekje aan met hun visie op het centrumgebied.

Ideeën bewoners en organisaties
Belangrijkste aandachtspunten 1e gespreksronde Gebiedsvisie Centrum tussen De Schoof en Cascade - 13 november 2018
Visie ondernemers De Schoof op centrumgebied

2e gespreksronde (januari 2019, afgerond)
Alle inbreng van de eerste gespreksronde verwerkten we in drie kaartbeelden (ruimtelijke modellen). Hierop staan schetsmatig de verschillende ideeën voor het centrumgebied tussen De Schoof en Cascade. Zo ontstaat inzicht in de opties en de gevolgen die bepaalde keuzes kunnen hebben voor (onderdelen van) het programma. Het verleggen van de Graaf Willemlaan bijvoorbeeld heeft consequenties voor de bebouwingsmogelijkheden van het gebied. Tijdens de tweede gespreksronde zijn de drie ruimtelijke modellen voor centrumgebied tussen De Schoof en Cascade besproken. Naar aanleiding van de ruimtelijke modellenstudie Gebiedsvisie Centrum tussen De Schoof en Cascade kwamen diverse vragen, opmerkingen en ideeën. Die vindt u in 2e gespreksronde Gebiedsvisie Centrum tussen De Schoof en Cascade opmerkingen en vragen tijdens presentatie Met die inbreng werken we de gebiedsvisie voor het centrum verder uit.

 

Centrumgebied tussen De Schoof en Cascade