Kerkstraat

De gemeente heeft met inbreng van het bewonerscomité Oostendam een schetsontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Kerkstraat (tussen Graaf Willemlaan en de Veersedijk). Met deze herinrichting gaan we de bestrating, die versleten is, vervangen en brengen we bestrating terug die meer past bij het historische karakter van de Kerkstraat. Daarnaast gaan we er voor zorgen dat de Kerkstraat veiliger wordt voor fietsers, door het aanbrengen van fietsstroken en het verbieden van doorgaand vrachtverkeer. Het schetsontwerp is inmiddels uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Direct omwonenden zijn per brief uitgenodigd om hun reactie te geven. De reacties van omwonenden verwerken we voorzover mogelijk in het definitief ontwerp. Dat definitief ontwerp zal ook op de website worden geplaatst.

Voorlopig ontwerp Kerkstraat

Verbod vrachtverkeer Kerkstraat

Hoofdlijnen participatie voorlopig ontwerp Kerkstraat

Informatie voor omwonenden

Vanwege de maatregelen om het coronavirus in te dammen, organiseren wij geen inloopbijeenkomst voor omwonenden. Als alternatief organiseren we 10 minuten gesprekken via telefoon of beeldbellen (via Skype). U kunt dan vragen stellen en uw reactie geven op het voorlopig ontwerp. De telefonische gesprekken vinden plaats op 22 april in de middag (12.30-17.00 uur) en avond (17.30-20.00 uur) en op 24 april (9.00-12.30 uur) in de ochtend.

Afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken voor een telefonisch gesprek op één van dezer dagen? Dat kan op werkdagen van 14 t/m 20 april, van 8.30 uur tot 17.00 uur. Bel hiervoor 14078 (telefoonnummer van vijf cijfers) en spreek in optie 'Hendrik-Ido-Ambacht'. De medewerker noteert uw contactgegevens en spreekt een tijdstip met u af waarop onze projectleider u belt.