Kerkstraat

De gemeente heeft met inbreng van het bewonerscomité Oostendam een schetsontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Kerkstraat (tussen Graaf Willemlaan en de Veersedijk). Met deze herinrichting gaan we de bestrating, die versleten is, vervangen en brengen we bestrating terug die meer past bij het historische karakter van de Kerkstraat. Daarnaast gaan we er voor zorgen dat de Kerkstraat veiliger wordt voor fietsers, door het aanbrengen van fietsstroken en het verbieden van doorgaand vrachtverkeer. Het schetsontwerp is inmiddels uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Direct omwonenden zijn per brief uitgenodigd om hun reactie te geven. De reacties van omwonenden verwerken we voorzover mogelijk in het definitief ontwerp. Dat definitief ontwerp zal ook op de website worden geplaatst.

Voorlopig ontwerp Kerkstraat

Verbod vrachtverkeer Kerkstraat

Hoofdlijnen participatie voorlopig ontwerp Kerkstraat

Samenvatting van de wijzigingen van het VO (voorlopig ontwerp) naar het DO (definitief ontwerp)

Definitief Ontwerp Kerkstraat

Strook voor fietsers

In de 30 km/uur zone Reeweg (vanaf de Weteringsingel), de Dorpsweg en Kerkstraat (tot aan de Graaf Willemlaan) komt op 24 en 25 augustus belijning voor fietsers. Dit is in overleg met het burgerinitiatief, dat betrokken is bij de herinrichting van de Kerkstraat.

De fietsstroken worden aangegeven met witte lijnen op zwart asfalt. Dit is volgens de landelijke richtlijnen voor 30 km/uur wegen.

Op het andere deel van de Kerkstraat richting Veersedijk mogen auto's harder rijden (50 km/uur): daar worden de fietsstroken rood asfalt.

 

Informatie voor omwonenden

Vanwege de maatregelen om het coronavirus in te dammen, organiseren wij geen inloopbijeenkomst voor omwonenden. Als alternatief organiseren we 10 minuten gesprekken via telefoon of beeldbellen (via Skype). U kunt dan vragen stellen en uw reactie geven op het voorlopig ontwerp. De telefonische gesprekken vinden plaats op 22 april in de middag (12.30-17.00 uur) en avond (17.30-20.00 uur) en op 24 april (9.00-12.30 uur) in de ochtend.

Afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken voor een telefonisch gesprek op één van dezer dagen? Dat kan op werkdagen van 14 t/m 20 april, van 8.30 uur tot 17.00 uur. Bel hiervoor 14078 (telefoonnummer van vijf cijfers) en spreek in optie 'Hendrik-Ido-Ambacht'. De medewerker noteert uw contactgegevens en spreekt een tijdstip met u af waarop onze projectleider u belt.