Ruimtelijke plannen

  • Bestemmingsplannen

    In een bestemmingsplan staat wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt

  • Bouwplannen

    Een bouwplan is een plan dat we 6 weken ter inzage leggen omdat er wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan.