Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt

Bestemmingsplannen inzien

Bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, de provincie of andere gemeenten staan op de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl .

De instructievideo  legt uit hoe u op Ruimtelijkeplannen.nl bestemmingsplannen kunt vinden.

Plannen in procedure

De officiële publicaties van ruimtelijke plannen worden in de staatscourant geplaatst en staan op Overheid,nl.

U kunt reageren binnen de in de publicatie aangegeven termijn.
In het artikel staat informatie over het tot stand komen van een bestemmingsplan.

De plannen in procedure kunt u ook op deze website bekijken.

Wat u moet weten

Wat er in een gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie.

Als u wilt bouwen of verbouwen kunt u zien of uw plan past binnen het bestemmingsplan. Als u uw plan wilt laten toetsen aan het bestemmingsplan kunt u een Initiatiefplan (vooroverleg omgevingsvergunning) indienen.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.

Het kan zijn dat u schade lijdt door een bestemmingsplan. U kunt dan in aanmerking komen voor een planschadevergoeding.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw buurt? Abonneer u op de gratis e-mailservice of download de app Over uw buurt.