Geldende plannen

De onderstaande plannen zijn geldende plannen en te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Baak 8
 • Bedrijventerrein Antoniapolder +
 • Centrum
 • Krommeweg - De Sandeling
 • Landelijk gebied Sandelingen - Ambacht
 • Natuurgebied Crezeepolde
 • Sophiapolder
 • Veersedijk (gebied Noordoevers)
 • 1e partiële herziening Veersedijk (gebied Noordoevers)
 • De Volgerlanden Oost
 • De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied B1
 • De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1
 • De Volgerlanden-Oost, gebied C1-C2
 • De volgerlanden-Oost nader wijzigingsplan gebied C1-C2
 • De Volgerland-Oost, partiële herziening cluster 7.10
 • De Volgerlanden West
 • De Volgerlanden-West, uitwerkings- en wijzigingsplan cluster 2.3C
 • De Volgerlanden-West, uitwerkingsplan cluster 4.1De Volgerlanden-West, uitwerkingsplan cluster 4.4b
 • De Volgerlanden-West, uitwerkingsplan cluster 4.4b-4.5
 • De Volgerlanden-West, uitwerkingsplan cluster 4.7-4.10 zuid
 • De Volgerlanden-West, uitwerkingsplan cluster 4.10 Noord
 • De Volgerlanden-West, partiele herziening Fase 2 en 6 (gedeeltelijk)
 • De Volgerlanden-West, cluster 6.7 en besluit hogere grenswaarden
 • De Volgerlanden, bestemmingsplan zone Rietlaan-Oost
 • Zone Krommeweg, Langeweg, A16
 • Zuidwende Noord
 • Zuidwende-Zuid - kerkgebouw