In procedure

Bestemmingsplannen

Alle locaties in de gemeente hebben een eigen bestemming, als bestemmingsplannen vastgesteld door de gemeenteraad. Zo is voor het gehele grondgebied van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bepaald welke locaties gebruikt mogen worden om te wonen, te werken en te recreëren. In een bestemmingsplan staan de regels voor het gebruiken en het bebouwen van de bijbehorende locatie. Als een bouwplan niet past binnen de regels van het geldend bestemmingsplan, dan kan de gemeenteraad besluiten om het bestemmingsplan te herzien of te wijzigen. Hiervoor wordt een planologische procedure toegepast. Dit kan bestaan uit het aanpassen van het bestemmingsplan of aan het verlenen van toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan.

Bestemmingsplannen in voorbereiding/ ontwikkeling

Hieronder treft u een overzicht van alle bestemmingsplannen die momenteel bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in voorbereiding of ontwikkeling zijn. Met deze plannen wordt via een procedure het bestemmingsplan aangepast. Klik op het bestemmingsplan voor meer informatie en de stukken die horen bij de ontwikkeling en bij de planologische procedure.