In procedure

Bestemmingsplannen
Alle locaties in de gemeente hebben een eigen bestemming. Voor het gehele grondgebied van de gemeente heeft de gemeenteraad in bestemmingsplannen vastgelegd welke locaties gebruikt mogen worden om te wonen, om te werken en om te recreëren. In een bestemmingsplan staan de regels voor het gebruiken en het bebouwen van iedere locatie.
Als een bouwplan niet past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan, dan kan de gemeenteraad besluiten om het bestemmingsplan te herzien of te wijzigen. Hiervoor wordt een planologische procedure toegepast. Dit kan bestaan uit het aanpassen van het bestemmingsplan of aan het verlenen van een toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan.


Bestemmingsplannen in voorbereiding/ ontwikkeling
Hieronder treft u een overzicht van alle bestemmingsplannen die momenteel bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in voorbereiding of ontwikkeling zijn. Met deze plannen wordt via een procedure het bestemmingsplan aangepast. Klik op het bestemmingsplan voor meer informatie en de stukken die horen bij de ontwikkeling en bij de planologische procedure.