Bestemmingsplan Citadelterrein in voorbereiding

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het Citadelterrein.

Het plangebied ligt aan de noordoostkant van Hendrik-Ido-Ambacht aan de Noord. Direct ten noorden van het plangebied ligt het Waterbusplein. Daar is de halte van de waterbus en dit is de entree van Hendrik-Ido-Ambacht vanaf het water. Ten westen van het plangebied ligt het bedrijventerrein Antoniapolder. Ten zuiden van het plangebied ligt de insteekhaven en het gebied Veersedijk.

Momenteel zijn verschillende functies toegestaan op het Citadelterrein. Deze worden middels het voorgenomen bestemmingsplan ingeperkt tot 'watergebonden bedrijvigheid' en 'maritieme bedrijvigheid'. 

Deze kennisgeving betreft alleen het voornemen tot het maken van het bestemmingsplan. Als een ontwerp van dit plan is gemaakt wordt dit op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en in procedure gebracht. Op dit moment liggen er dus nog geen stukken ter inzage, kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht en wordt onafhankelijke instanties nog niet om advies gevraagd. 

Mocht u naar aanleiding van deze bekendmaking vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Santbergen van de afdeling Beleid en Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078.