Bestemmingsplan Vrouwgelenweg 58 in voorbereiding

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de Vrouwgelenweg 58.

Aanleiding van de herziening is het bouwen van een nieuwe woning naast de huidige woning. Om dit mogelijk te maken zal de huidige loods verwijderd worden. Aangezien er momenteel voor deze extra woning geen bouwvlak is opgenomen, moet het bestemmingsplan ter plaatse worden herzien. Een ontwerpbestemmingsplan voor dit project zal in het derde kwartaal van 2021 in procedure worden gebracht.


Deze kennisgeving betreft alleen het voornemen tot het maken van het bestemmingsplan. Als een ontwerp van dit plan is gemaakt wordt dit op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en in procedure gebracht. Op dit moment liggen er dus nog geen stukken ter inzage, kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht en wordt onafhankelijke instanties nog niet om advies gevraagd. 


Mocht u naar aanleiding van deze bekendmaking vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Santbergen van de afdeling Beleid en Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078.