Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Achter Vrouwgelenweg 80

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan Achter Vrouwgelenweg 80 beschikbaar wordt gesteld voor inspraak.

Het plangebied betreft het perceel achter de Vrouwgelenweg 80 in Hendrik-Ido-Ambacht. Het gebied valt nu nog onder de werking van bestemmingsplan ‘Volgerlanden Oost’.

De eigenaar van het plangebied is van plan drie vrijstaande woningen op het perceel te realiseren. Dit is nu niet mogelijk binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Om deze reden wordt een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht.

Stukken ter inzage
Van 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018 ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan in het kader van de inspraak op de volgende plaatsen voor een ieder ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de site ruimtelijkeplannen.nl, identificatie: NL.IMRO.0531.bp31Ambachtseweg49-2001, zijn de bestanden geplaatst.
  •  De papieren versie is tijdens openingstijden in te zien in het informatiecentrum van het gemeentehuis in Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

De pdf-bestanden
regels (2962 kB)
regels bijlage (2707 kB)
toelichting (7476 kB)
toelichting bijlage (81 MB)
verbeelding (220 kB)


Inspreken
Tijdens de terinzagetermijn kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling een reactie naar voren brengen over het voorontwerp. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u, graag voor 2 november 2018, een afspraak maken met de behandelend ambtenaar de heer Henkjan Stolk via telefoonnummer 078-7702625 of email h.stolk@h-i-ambacht.nl.