Ontwerpbestemmingsplan 'Langeweg 101'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 14 maart 2019 tot en 24 april 2019 het ontwerpbestemmingsplan 'Langeweg 101' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bplangeweg101-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de woning gelegen op het perceel aan de Langeweg 101 in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De woning maakte in het verleden deel uit van het achtergelegen glastuinbouwbedrijf. Dit tuinbouwbedrijf is reeds verkocht en wordt al geruime tijd geëxploiteerd door derden.
Op grond van de 'Wet Plattelandswoning' is het mogelijk om voormalige agrarische bedrijfswoningen aan te merken als plattelandswoning. Hierdoor mag ook iemand die niet aan het agrarische bedrijf verbonden is in de woning wonen. De woning behoud de agrarische bestemming en krijgt de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch: plattelandswoning’. Tegelijkertijd leidt het aanmerken als plattelandswoning niet tot een (milieukundige) beperking van het achtergelegen glastuinbouwbedrijf.

Stukken ter inzage
Van 14 maart 2019 tot en met 24 april 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Langeweg 101', inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bplangeweg101-2001;
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

pdf-bestanden
regels
toelichting
verbeelding

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een zienswijze moet uiterlijk 21 november 2018 schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u gedurende een periode van drie weken, tussen 14 maart en 4 april 2019, een afspraak maken met dhr. H. Stolk van de afdeling Beleid en Ontwikkeling op telefoonnummer (078) - 770 2625.