Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoning Langeweg 97

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 20 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 het ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoning Langeweg 97.' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp38langeweg97-2001 ter inzage ligt

Ontwerpbestemmingsplan

Het plan behelst het omzetten van een huidige bedrijfswoning naar een plattelandswoning om particuliere bewoning mogelijk te maken. Nu maakt de bedrijfswoning deel uit van het achterliggende glastuinbouwbedrijf aan de Langeweg.    

Stukken ter inzage

Van 20 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Plattelandswoning Langeweg 97", inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp38langeweg97-2001.
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

pdf-versie:
Ontwerpbestemmingsplan
Toelichting
Verbeelding

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan "Plattelandswoning Langeweg 97". Een zienswijze moet uiterlijk 30 juni 2021 schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u vóór 16 juni 2021 een afspraak maken met dhr. E. Blanker van de afdeling Beleid en Ontwikkeling op telefoonnummer (078) - 770 2645.