Ontwerpbestemmingsplan "Willem de Zwijgerstraat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 het ontwerpbestemmingsplan 'Willem de Zwijgerstraat' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp36WillemdeZwstr-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan Willem de Zwijgerstraat is een partiele herziening van het bestemmingsplan Centrum. Deze partiële herziening maakt de bouw van 42 appartementen op het perceel van de voormalige Prinses Margrietschool mogelijk.

Stukken ter inzage
Van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Willem de Zwijgerstraat', inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:
- Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp36WillemdeZwstr-2001.
- De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

pdf-versie:
Ontwerpbestemmingsplan
bijlage 1 Vormvrije m.e.r-beoordeling
bijlage 2 Archeologisch onderzoek
bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek
bijlage 4 Quickscan ecologie
bijlage 5 Akoestisch onderzoek

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan 'Willem de Zwijgerstraat'. Een zienswijze schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u gedurende een periode van drie weken, tussen 10 juli 2019 en 31 juli 2019, een afspraak maken met dhr. E. Blanker van de afdeling Beleid en Ontwikkeling op telefoonnummer (078) - 770 2645.