Ontwerp partiele herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder plus

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 22 september 2021 tot en met 3 november 2021 de ontwerp 'partiele herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder plus' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp48Citadelter-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan

Het plan behelst het inperken van de toegestane functie tot 'watergebonden bedrijvigheid' en 'maritieme bedrijvigheid' voor het plangebied Citadelterrein. Het Citadelterrein ligt aan de noordoostkant van Hendrik-Ido-Ambacht aan de Noord. Direct ten noorden van het Citadelterrein ligt het Waterbusplein. Daar is de halte van de waterbus en dit is de entree van Hendrik-Ido-Ambacht vanaf het water. Ten westen  ligt het bedrijventerrein Antoniapolder. Ten zuiden van het Citadelterrein ligt de insteekhaven en het gebied Veersedijk.

Stukken ter inzage

Van 22 september 2021 tot en met 3 november 2021 ligt de ontwerp 'partiele herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder plus', inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp48Citadelter-2001.
  • De papieren versie van de stukken zijn tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

pdf-bestanden:

  1. Beeldkwaliteitsplan Citadelterrein Hendrik-Ido-Ambacht
  2. Regels
  3. Toelichting
  4. Plankaart

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan de ontwerp 'partiele herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein Antoniapolder plus'. Een zienswijze moet uiterlijk 3 november 2021 schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u vóór 27 oktober 2021 een afspraak maken met mevr. N. Santbergen van de afdeling Beleid en Ontwikkeling telefoonnummer 06 - 34300638.