Ontwerpwijzigingsplan Hoogstraat 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van donderdag 6 december 2018 tot en met woensdag 16 januari 2019 het ontwerpwijzigingsplan 'Hoogtstraat 1' met plan-identificatienummer: NL.IMRO.0531.bp03Hoogtstr1wp02-2001 ter inzage ligt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van donderdag 6 december 2018 tot en met woensdag 16 januari 2019 het ontwerpwijzigingsplan 'Hoogtstraat 1' met plan-identificatienummer: NL.IMRO.0531.bp03Hoogtstr1wp02-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpwijzigingsplan
De eigenaar van het pand Hoogtstraat 1 heeft het initiatief opgepakt om een kleinschalige bed & breakfast van maximaal 5 kamers te exploiteren in dit gemeentelijk monument. Daarnaast maakt de reeds gestarte restauratie onderdeel uit van het totaalplan. De bed & breakfast richt zich uitsluitend op logies voor kortdurend en recreatief nachtverblijf. Om deze gewenste ontwikkeling mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan 'Centrum' worden gewijzigd. Hiervoor zijn in dit bestemmingsplan verschillende wijzigingsregels opgenomen. Binnen deze wijzigingsregels is het wijzigingsplan 'Hoogtstraat 1' voorbereid. Dit wijzigingsplan maakt de vestiging van een kleinschalige bed & breakfast planologisch mogelijk.

Stukken ter inzage
Van donderdag 6 december 2018 tot en met woensdag 16 januari 2019 ligt het ontwerpwijzigingsplan 'Hoogtstraat 1', inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale wijzigingsplan als ontwerp geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer: NL.IMRO.0531.bp03Hoogtstr1wp02-2001.
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.


pdf-bestanden
toelichting (1783 kB)
planregels (164 kB)
plankaart (190 kB)
bijlage-restauratieplan (4893 kB)

Indienen van zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op het ontwerpwijzigingsplan 'Hoogtstraat 1'. Een zienswijze moet uiterlijk 16 januari 2019 schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u uiterlijk 9 januari 2019 een afspraak maken met dhr. R. Veeke van de afdeling Beleid en Ontwikkeling op telefoonnummer (078) 770 2616.