Voorontwerpbestemmingsplan Vrouwgelenweg 84

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van de Inspraakverordening Hendrik-Ido-Ambacht bekend dat vanaf 9 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 het voorontwerpbestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 84' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp51Vrouwgelenw84-1001 ter inzage ligt.

Voorontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan "Vrouwgelenweg 84" is een partiele herziening van het bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost en maakt de bouw van 16 patiowoningen en één vrijstaande woning mogelijk. Het plangebied is gelegen langs de Jacobuslaan en Vrouwgelenweg, ter hoogte van Vrouwgelenweg 84. 

Stukken voorontwerpbestemmingsplan ter inzage

Van 9 juni tot en met 27 juli 2022 ligt het voorontwerpbestemmingsplan "Vrouwgelenweg 84.", inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale voorontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp51Vrouwgelenw84-1001.

pdf-bestanden
Toelichting voorontwerp Vrouwgelenweg 84
Bijlage 1 Stikstofdepositieonderzoek
Bijlage 2 Quickscan Wet natuurbescherming
Bijlage 3 Rapportage archeologie
Bijlage 4 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaa - incl. bijlagen
Bijlage 5 Bodem definitief rapport inclusief bijlagen
Bijlage 6 Rapportage Externe veiligheid

Regels voorontwerp Vrouwgelenweg 84
Verbeelding voorontwerp Vrouwgelenweg 84

Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 84'. Een inspraakreactie moet schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het mondeling inspreken kunt tot uiterlijk 4 juli 2022 een afspraak maken met maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw N. van der Steen via nc.van.der.steen@h-i-ambacht.nl of 078-7702613.