Bouwplannen

Een bouwplan is een plan dat we 6 weken ter inzage leggen omdat er wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan.