Vergunde bouwplannen

Hier vindt u een deel van de door de gemeente vergunde bouwplannen.

Bouwen IJdenhove nieuwe school Willem de Zwijger