Vooroverleg bouwplan

Bij onze gemeente kunt u een zogenaamde vooroverleg bouwplan aanvragen. Dit is geen officiële aanvraag tot omgevingsvergunning, maar een vraag of uw bouwproject wellicht "vergunbaar" is. Dit wordt ook wel een conceptaanvraag genoemd.

Wilt u een vooroverleg bouwplan aanvragen, lever dan uw schetsplan met het MS Word-bestandformulier vooroverleg bouwplan (3949 kB) in bij de gemeente. De tekeningen dienen wel van voldoende kwaliteit te zijn om te kunnen beoordelen of uw plan kans van slagen heeft.

De aanvraag Vooroverleg bouwplan is niet gratis. U bent € 81,- verschuldigd voor de behandeling van uw plan. Deze kosten worden deels verrekend met de uiteindelijke officiële aanvraag.

Hier vindt u de legestabel.