Vooroverleg bouwplan

Bij onze gemeente kunt u een vooroverleg bouwplan aanvragen. Dit is geen officiële aanvraag tot omgevingsvergunning, maar een vraag of uw bouwproject wellicht "vergunbaar" is. Dit wordt ook wel een conceptaanvraag genoemd.
Wilt u een conceptaanvraag voor uw bouwplan indienen, dan doet u dat via deze link www.omgevingsloket.nl. Klikt u daarbij aan dat het een conceptaanvraag betreft en voeg de bijbehorende tekeningen toe. 
De tekeningen moeten van voldoende kwaliteit zijn om te kunnen beoordelen of uw plan kans van slagen heeft.
Het landelijke Omgevingswetloket zorgt ervoor dat de conceptaanvraag bij de juiste gemeente terecht komt.

De conceptaanvraag is niet gratis. U bent leges verschuldigd voor de behandeling van uw conceptaanvraag. Hier vindt u de legestabel. Deze kosten worden deels verrekend met de uiteindelijke officiële aanvraag.