Volg de uitgebreide procedure

Past u w initiatief/(bouw)plan niet binnen het geldend bestemmingsplan en vraagt u een omgevingsvergunning aan na 18 april 2022 en voor de Omgevingswet geldt, volg dan de aanvraag Uitgebreide Procedure Omgevingsvergunning. Zo voorkomt u vertraging en extra kosten. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Team Ruimtelijke Ordening via 14 078. We helpen u graag.

Past u w initiatief/(bouw)plan niet binnen het geldend bestemmingsplan en vraagt u een omgevingsvergunning aan na 1 juli 2022, volg dan de aanvraag Uitgebreide Procedure Omgevingsvergunning. Zo voorkomt u vertraging en extra kosten. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Team Ruimtelijke Ordening via 14 078. We helpen u graag.