Bouwen garage De Noorden 1 ontwerpbesluit

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage van 11 februari 2021 tot en met 24 maart 2021.