Ontwerpwijzigingsplan Hoogstraat 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van donderdag 6 december 2018 tot en met woensdag 16 januari 2019 het ontwerpwijzigingsplan 'Hoogtstraat 1' met plan-identificatienummer: NL.IMRO.0531.bp03Hoogtstr1wp02-2001 ter inzage lag.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van donderdag 6 december 2018 tot en met woensdag 16 januari 2019 het ontwerpwijzigingsplan 'Hoogtstraat 1' met plan-identificatienummer: NL.IMRO.0531.bp03Hoogtstr1wp02-2001 ter inzage lag.

Ontwerpwijzigingsplan

De eigenaar van pand Hoogtstraat 1 bam het initiatief om een kleinschalige bed & breakfast van maximaal 5 kamers te exploiteren in dit gemeentelijk monument. Daarnaast maakte de reeds gestarte restauratie deel uit van het totaalplan. De bed & breakfast richt zich uitsluitend op logies voor kortdurend en recreatief nachtverblijf. Om deze gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, moest het geldend bestemmingsplan 'Centrum' worden gewijzigd. Hiervoor zijn in dit bestemmingsplan verschillende wijzigingsregels opgenomen. Binnen deze wijzigingsregels is het wijzigingsplan 'Hoogtstraat 1' voorbereid. Dit wijzigingsplan maakt de vestiging van een kleinschalige bed & breakfast planologisch mogelijk.

Stukken ter inzage

Van donderdag 6 december 2018 tot en met woensdag 16 januari 2019 lag het ontwerpwijzigingsplan 'Hoogtstraat 1', inclusief de onderliggende stukken, ter inzage:

  • Op de website ruimtelijkeplannen.nl
  • In de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Pdf-bestanden

Toelichting
Planregels
Plankaart
Restauratieplan

Zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging konden belanghebbenden zienswijzen indienen op het ontwerpwijzigingsplan 'Hoogtstraat 1'. Een zienswijze moest uiterlijk 16 januari 2019 schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kon tot en met 9 januari 2019 een afspraak gemaakt worden.