Algemene Plaatselijke Verordening 2019

De APV is de algemene verordening van de gemeente.

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is de algemene verordening van de gemeente. Hierin staan regels over openbare orde en veiligheid, verkeerszaken en horeca-aangelegenheden.

Algemene Plaatselijke Verordening 2019