Bingo, rad van fortuin of promotionele kanspelen organiseren

Wilt u als vereniging een bingoavond organiseren of wilt u als ondernemer een product promoten met een prijsvraag of een klein kansspel? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u volstaan met een melding.

Deze voorwaarden kunt u vinden onder de vraag "Wanneer moet ik een melding doen?’ Als u vanuit commercieel oogpunt een bingo wilt organiseren hebt u op basis van artikel 1 van de Wet op Kansspelen een vergunning nodig. Vraagt u dan een vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

Hoe doe ik een melding?

Voor het melden van een bingo, rad van fortuin of promotioneel kansspel kunt u het meldingsformulier organiseren van een klein kansspel downloaden. Vervolgens verstuurt u het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht of naar het e-mailadres APV@h-i-ambacht.nl.

 • meldingsformulier organiseren van een klein kansspel (47 kB)
Wanneer moet ik een melding doen?

U bent verplicht uw plannen voor een bingo, rad van fortuin of promotionele kansspel te melden. U doet de melding minimaal veertien werkdagen voorafgaand aan de bingo, het rad van fortuin of het promotionele kansspel.

Welke voorwaarden gelden er?

Om een klein kansspel als een bingo of rad van fortuin te mogen organiseren moet u aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Wet op de kansspelen:

 • uw vereniging bestaat minimaal drie jaar;
 • uw vereniging heeft niet het doel kansspelen te organiseren;
 • de prijzen en premies in geld of goederen is niet groter dan 1.550,- per bijeenkomst. Per serie of set mag de gezamenlijke waarde niet hoger zijn dan €400,-;
 • u vermeldt duidelijk de locatie en tijdstip van de kansspelen.

Voor het organiseren van promotionele kansspelen moet u minimaal voldoen aan onderstaande voorwaarden. Er is onderscheidt gemaakt tussen klein en groot promotioneel kansspel. De volledige voorwaarden kunt u vinden in de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.

Voor het organiseren van kleine promotionele kansspelen door midden- en klein bedrijven en detailhandel moet u voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • de kansspelen zijn tijdelijk van aard (meerdere kansspelen is mogelijk als de kansspelen verschillend van karakter zijn);
 • het prijzenpakket bedraagt niet meer dan € 4.500,-;
 • alleen de communicatiekosten mogen tot maximaal € 0,45 eurocent per deelnemer worden doorberekend aan de deelnemers;
 • de totale waarde van het prijzenpakket, welke prijzen en hoeveel prijzen er gewonnen kunnen worden is vooraf bij de deelnemers bekend.

Voor het organiseren van promotionele kansspelen voor landelijke organisaties moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • u organiseert maximaal één keer per jaar een promotioneel kansspel;
 • een promotioneel kansspel bestaat uit maximaal twintig trekkingen en is tijdelijk van aard;
 • de totale waarde van het prijzenpakket, welke prijzen en hoeveel prijzen er gewonnen kunnen worden is vooraf bij de deelnemers bekend;
 • de prijzen of premies van filiaalbedrijven van een organisatie mogen bij elkaar opgeteld bij een landelijke actie niet boven de € 100.000,- uitkomen;
 • u  stelt algemene spelvoorwaarden op die voldoen aan de gedragscode promotionele kansspelen.
Hoe lang duurt het?

De behandeltermijn van uw melding bedraagt 14 werkdagen.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan uw melding.

Wat stuur ik mee?
 • ondertekende meldingsformulier;
 • de algemene spelvoorwaarden;
 • een omschrijving van alle prijzen of premies waaruit de economische waarde blijkt.
Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: