Collecteren

Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel of daarvoor een intekenlijst aanbieden? Dan hebt u een collectevergunning nodig. Staat het goede doel vermeld op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving? Dan kunt u volstaan met een melding.

Informatie over het aanvragen van een vergunning voor het inzamelen van kleding voor een goed doel kunt u vinden onder het onderwerp huis-aan-huis kledinginzameling.

Hoe vraag ik een vergunning aan of doe een melding?

Voor het aanvragen van een vergunning voor het collecteren kunt u het aanvraagformulier "collecteren" downloaden. Vervolgens verstuurt u het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht of naar het e-mailadres APV@h-i-ambacht.nl. Controleer vooraf of de periode waarin u geld of goederen wilt inzamelen beschikbaar is op het collecterooster van het CBF.

Als u collecteert voor een goed doel volgens het landelijk rooster van het CBF, dan is een melding voldoende. U doet uiterlijk 3 maanden voor de toegewezen collecteperiode een melding.

Wanneer heb ik een vergunning/melding nodig?

U hebt een vergunning nodig wanneer u voor een goed doel geld of goederen wilt inzamelen of daarvoor een intekenlijst wilt aanbieden. U kunt volstaan met een melding als het goede doel vermeld staat op het landelijke collecterooster van het CBF.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de collectevergunning krijgt. 

Wat kost het?

Een collectevergunning en een melding voor het collecteren is kosteloos.
Zowel de aanvraag voor een collectevergunning als het doen van een melding is kosteloos.

Wat stuur ik mee?
  • een ondertekende aanvraagformulier;
  • een kopie van uw legitimatiebewijs;
  • eventueel een kopie van uw CBF-certificaat
Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing:

  •  Algemene Plaatselijke Verordening 2020