Collecteren

Wilt u geld of goederen inzamelen voor een goed doel of daarvoor een intekenlijst aanbieden? Dan hebt u een collectevergunning nodig. Staat het goede doel vermeld op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving? Dan kunt u volstaan met een melding.

Informatie over het aanvragen van een vergunning voor het inzamelen van kleding voor een goed doel kunt u vinden onder het onderwerp huis-aan-huis kledinginzameling.

Hoe vraag ik een vergunning aan of doe een melding?

Voor het aanvragen van een vergunning voor het collecteren kunt u het aanvraagformulier "collecteren" downloaden. Vervolgens verstuurt u het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht of naar het e-mailadres APV@h-i-ambacht.nl. Controleer vooraf of de periode waarin u geld of goederen wilt inzamelen beschikbaar is op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving(CBF).

Als u collecteert voor een goed doel volgens het landelijk rooster van het CBF, dan is een melding voldoende. U doet uiterlijk 3 maanden voor de toegewezen collecteperiode een melding.

Wanneer heb ik een vergunning/melding nodig?

U hebt een vergunning nodig wanneer u voor een goed doel geld of goederen wilt inzamelen of daarvoor een intekenlijst wilt aanbieden. U kunt volstaan met een melding als het goede doel vermeld staat op het landelijke collecterooster van het CBF.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de collectevergunning krijgt. Een melding wordt binnen 10 werkdagen bevestigd.

Wat kost het?

Een collectevergunning en een melding voor het collecteren is kosteloos.

Wat stuur ik mee?
  • een ondertekende aanvraagformulier;
  • een kopie van uw legitimatiebewijs;
  • eventueel een kopie van uw CBF-certificaat
Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: