Container, verhuislift, springkussen in de openbare ruimte plaatsen

Wilt u een object in de openbare ruimte plaatsen? Bijvoorbeeld een container, mobiel toilet, verhuislift of een springkussen op straat, op de stoep, of een parkeervak? Dan hebt u een vergunning nodig

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u volstaan met een melding. Deze voorwaarden kunt u vinden onder de vraag "Wanneer heb ik een vergunning / melding nodig?".

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om reclameborden te plaatsen aan lantaarnpalen? Neemt u dan contact op met Centercom Buitenreclame B.V. Centercom Buitenreclame B.V. regelt namens de gemeente deze aanvragen.

Hoe vraag ik een vergunning aan/doe ik een melding?

Voor het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte kunt u het aanvraagformulier vergunning objecten in de openbare ruimte downloaden. Vervolgens verstuurt u het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht of naar het e-mailadres

Wanneer heb ik een vergunning/melding nodig?

U kunt volstaan met een melding als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u plaatst maximaal vier bouwobjecten, niet langer dan 30 aaneengesloten dagen; 
 • u plaatst de bouwobjecten niet op het parkeerterrein van een winkel(centrum); 
 • plantenbakken en banken zijn niet dieper van 90 cm; 
 • spandoeken worden alleen opgehangen voor ideële, sociaal culturele of andere niet-commerciële doeleinden of met een sterke regionale betekenis;
 • springkussens mogen maximaal 10 m2 groot zijn en voor maximaal 1 dag geplaatst worden.

Daarnaast gelden de algemene voorwaarden dat het object:

 • geen gevaar of hinder voor gebruik openbare plaats oplevert; 
 • een vrije doorgang voor voetgangers en rolstoelgebruikers behoudt; 
 • geen doorgang voor verkeer/hulpdiensten belemmerd; 
 • niet binnen een straal van 1 meter van brandkranen, bluswaterinstallaties, nutsvoorzieningen of nooduitgangen en/of op kolken en putten wordt geplaatst.

Als u niet kan voldoen aan de gestelde voorwaarden, hebt u een vergunning nodig.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de vergunning voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte krijgt. Een melding wordt binnen 10 werkdagen bevestigd.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte kost € 36,10. Bij het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte sluit de burgemeester een overeenkomst met u voor het gebruik van gemeentegrond. Deze kosten zijn afhankelijk van het type gebruik.

 • container plaatsen kost €25,- per (gedeelte van de) week;
 • overig gebruik openbare ruimte kost €50,- per vergunning.

Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

Wat stuur ik mee?
 • ondertekende aanvraag- of meldingsformulier;
 • situatieschets / plattegrond (op schaal) waarop duidelijk alle te plaatsen objecten zijn aangegeven;
 • Eventueel verkeersplan bij wegafzetting;
 • RAS-nummers bij attractie- en speeltoestellen.
Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: