Container, verhuislift, springkussen in de openbare ruimte plaatsen

Wilt u een object in de openbare ruimte plaatsen? Bijvoorbeeld een container, mobiel toilet, verhuislift of een springkussen op straat, op de stoep, of een parkeervak? Dan hebt u een vergunning nodig

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u volstaan met een melding, minstens 10 dagen voor uw activiteit. De voorwaarden vindt u onder de vraag "Wanneer heb ik een vergunning/melding nodig?".

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om reclameborden te plaatsen aan lantaarnpalen? Neemt u dan contact op met Centercom Buitenreclame B.V. Dat bedrijf regelt namens de gemeente deze aanvragen.

Hoe vraag ik een vergunning aan/doe ik een melding?

Voor het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte kunt u het aanvraagformulier vergunning objecten in de openbare ruimte downloaden. Vervolgens verstuurt u het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht of naar het e-mailadres apv@h-i-ambacht.nl . Als u voldoet aan de onderstaande voorwaarden kunt u volstaan met een melding. U levert minimaal 10 werkdagen voorafgaand schriftelijk of digitaal het meldingsformulier objecten in de openbare ruimte ingevuld en ondertekend in.

Wanneer heb ik een vergunning/melding nodig?

Een melding, minstens 10 dagen voor uw activiteit, voldoet onder de volgende voorwaarden:

 • u plaatst maximaal vier objecten, niet langer dan 30 aaneengesloten dagen; 
 • u plaatst de objecten niet op het parkeerterrein van een winkel(centrum); 
 • u plaatst plantenbakken en/of banken die niet dieper zijn dan 90 cm; 
 • u hangt spandoeken alleen op voor ideële, sociaal culturele of andere niet-commerciële doeleinden of met een sterke regionale betekenis;
 • u plaatst springkussens van maximaal 25m2 groot voor maximaal 1 dag.
 • u plaatst uitstallingen die niet hoger zijn dan 2 meter en binnen 90cm van de gevel van uw bedrijfspand met een vrije loopruimte van 1.50 meter breed (maximaal 2 reclamevlaggen per onderneming)

Daarnaast gelden de algemene voorwaarden dat het object:

 • geen gevaar of hinder voor gebruik openbare plaats oplevert; 
 • een vrije doorgang voor voetgangers en rolstoelgebruikers behoudt; 
 • geen doorgang voor verkeer/hulpdiensten belemmerd; 
 • niet binnen een straal van 1 meter van brandkranen, bluswaterinstallaties, nutsvoorzieningen of nooduitgangen en/of op kolken en putten wordt geplaatst.

Als u niet kan voldoen aan de gestelde voorwaarden, hebt u een vergunning nodig.

Hoe lang duurt het?

Melding: Een melding wordt binnen 10 werkdagen bevestigd.
Vergunning:  Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de vergunning voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte krijgt.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte kost € 37,50. Bij het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte sluit de burgemeester een overeenkomst met u voor het gebruik van gemeentegrond. Deze kosten zijn afhankelijk van het type gebruik. Dit geldt alleen als er sprake is van vergunningsplicht.

Per bouwinrichting  
Losse bouwprojecten

€ 5,- per dag

€ 30,- per (gedeelte van de) week

Bouwplaatsen € 50,- per (gedeelte van de) week

De kosten van ander gebruik van openbare ruimte waar volgens de geldende Apv een vergunning nodig iso zijn € 50,- per dag.

 
Voor het in behandeling nemen van uw vraag om vergunning hoeft u niets te betalen.
Wat zend ik mee?
 • ondertekende aanvraag- of meldingsformulier;
 • situatieschets / plattegrond (op schaal) waarop duidelijk alle te plaatsen objecten zijn aangegeven;
 • Eventueel verkeersplan bij wegafzetting;
 • RAS-nummers bij attractie- en speeltoestellen.