Demonstratie of betoging houden

Gaat u een demonstratie of betoging houden? Dat is op grond van de Wet openbare manifestaties toegestaan. Om de orde tijdens een demonstratie of betoging te kunnen handhaven doet u uiterlijk 7 werkdagen van tevoren een melding.

Hoe doe ik een melding?

Voor het melden van een demonstratie of betoging kunt u het meldingsformulier “demonstratie of betoging” downloaden.
Vervolgens verstuurt u het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34,
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht of naar het e-mailadres APV@h-i-ambacht.nl.

Wanneer moet ik melding doen?

U bent verplicht uw demonstratie of betoging tijdig te melden. U doet de melding in een zo vroeg mogelijk stadium, maar tenminste 7 werkdagen voor de demonstratie of betoging.

Hoe lang duurt het?

De behandeltermijn van uw melding bedraagt 7 werkdagen.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan uw melding van een demonstratie of betoging

Wat stuur ik mee?
  • een ondertekend meldingsformulier;         
  • een kopie van uw legitimatiebewijs;         
  • eventuele route;        
  • de maatregelen die worden getroffen om een veilig verloop te bevorderen.
Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: