Drank en Horeca ontheffing

Wilt u eenmalig of zeer tijdelijk (maximaal 12 aaneengesloten dagen) zwak-alcoholhoudende dranken verstrekken? Bijvoorbeeld tijdens een evenement, dan hebt u een ontheffing nodig.

Hoe vraag ik een ontheffing aan?

Voor het aanvragen van een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken kunt u het aanvraagformulier ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende dranken downloaden. Vervolgens verstuurt u het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht of naar het e-mailadres apv@h-i-ambacht.nl.

Wanneer heb ik een ontheffing nodig?

U kunt alleen een ontheffing aanvragen voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken als u voldoet aan de gestelde voorwaarden:

  • u schenkt tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard ( maximaal 12 aaneengesloten dagen);          
  • de leidinggevende is minimaal 21 jaar oud;          
  • de leidinggevende is niet van slecht levensgedrag.
Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken krijgt.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor het schenken van (zwak)alcoholische dranken kost € 58,45.

Wat stuur ik mee?
  • ondertekende aanvraagformulier;   
  • kopie van uw legitimatiebewijs;       
  • kopie legitimatiebewijs van de leidinggevenden;     
  • verklaring van Sociale Hygiëne van de leidinggevenden
Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: