Drank- en Horecavergunning

Wilt u eenmalig of zeer tijdelijk (maximaal 12 aaneengesloten dagen) zwak-alcoholhoudende dranken verstrekken? Bijvoorbeeld tijdens een evenement, dan hebt u een ontheffing nodig. Informatie over het aanvragen van deze ontheffing kunt u vinden op Drank- en horeca ontheffing (schenken van zwak-alcoholhoudende dranken).

Let op: Voor inrichtingen waar bedrijfsmatig dranken, rookwaren of spijzen worden aangeboden om ter plaatse te nuttigen, hebt u wellicht een exploitatievergunning nodig. Meer informatie kunt u vinden op Exploitatievergunning

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U maakt een afspraak voor een intakegesprek met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving via het 5-cijferig telefoonnummer 14078. Bij het intakegesprek neemt u alle documenten mee die nodig zijn voor de aanvraag. Deze verplichte documenten kunt u vinden onder de vraag "Wat stuur ik mee?".

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

U hebt een Drank- en Horecavergunning nodig wanneer u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt voor gebruik ter plaatse of verkoopt voor gebruik anders dan ter plaatse, zoals in een slijterij. Ook verenigingen of stichtingen, die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, hebben een vergunning nodig als zij zwak-alcoholhoudende dranken schenken.

Hoe lang duurt het?

Binnen 3 maanden na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de Drank- en Horecavergunning krijgt.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een drank- en horecavergunning kost:

 • voor het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf € 276,-
 • wijzigen van bestaande vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 81,-
 • voor het wijzigen van leidinggevenden op de drank- en horecavergunning € 55,-
Wat stuur ik mee?

Commercieel horecabedrijf

Als u een commercieel horecabedrijf start of overneemt levert u de volgende documenten aan:         

Paracommercieel horecabedrijf

Als u een paracommercieel horecabedrijf start of overneemt levert u de volgende documenten aan:

 • het aanvraagformulier ''Drank- en Horecavergunning aanvraagformulier Model B";
 • per leidinggevende:
  • de bijlage behorende bij Model B;
  • een kopie van het identiteitsbewijs (rijbewijs voldoet niet);
  • diploma Sociale Hygiëne (origineel tonen); 
  • een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie.
 • een actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (niet ouder dan drie maanden);
 • een huur-, pacht- of koopovereenkomst van het pand; gegevens van de capaciteit van de mechanische ventilatie;
 • plattegrond met aanduiding van de maten (schaal 1:100);
 • bestuursreglement, hierin dient vermeld te zijn wat de regels zijn omtrent alcoholgebruik;
 • lijst van namen van de barvrijwilligers
Wanneer wijzig ik mijn vergunning?

Als er een wijziging optreedt bij de leidinggevenden, moet u dit melden. Voor het doorgeven van de wijziging kunt u het aanvraagformulier wijziging leidinggevendendownloaden. Vervolgens verstuurt u het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht of naar het e-mailadres APV@h-i-ambacht.nl.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: