Drank- en Horecavergunning

U hebt een Drank- en Horecavergunning nodig als u (zwak-)alcoholhoudende dranken schenkt voor gebruik ter plaatse of verkoopt voor gebruik anders dan ter plaatse, zoals in een slijterij. Ook verenigingen en stichtingen, die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, hebben een vergunning nodig als zij (zwak-)alcoholhoudende dranken schenken.

Verkoopt u in uw onderneming alcholhoudende drank, rookwaren of spijzen die direct in of om uw pand gebruikt kunnen worden, dan heeft waarschijnlijk een exploitatievergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een horecabedrijf wil beginnen of overnemen. Deze vergunning geldt voor de eigenaar en voor het pand.

Wilt u, bijvoorbeeld tijdens een evenement, eenmalig of tijdelijk (maximaal 12 aaneengesloten dagen) zwak-alcoholhoudende drank verkopen? Dan hebt u een ontheffing nodig. Informatie over het vragen van deze ontheffing aan de gemeente vindt u op Drank- en horeca ontheffing (schenken van zwak-alcoholhoudende dranken).

Hoe vraag ik een Drank- en Horecavergunning aan?

U maakt een afspraak voor een gesprek met team Vergunningverlening & Handhaving van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht via telefoonnummer 14 078. U neemt naar het gesprek alle documenten mee die nodig zijn voor de aanvraag. Die documenten vindt u onder de vraag "Wat stuur ik mee?".

Wat kost de aanvraag?

Het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een drank- en horecavergunning kost:

 • voor het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf € 276,-
 • wijzigen van bestaande vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 81,-
 • voor het wijzigen van leidinggevenden op de drank- en horecavergunning € 55,-
Wat stuur ik mee?

Commercieel horecabedrijf

Als u een commercieel horecabedrijf start of overneemt levert u de volgende documenten aan:         

Paracommercieel horecabedrijf

Als u een paracommercieel horecabedrijf start of overneemt levert u de volgende documenten aan:

 • het aanvraagformulier ''Drank- en Horecavergunning aanvraagformulier Model B";
 • per leidinggevende:
  • de bijlage behorende bij Model B;
  • een kopie van het identiteitsbewijs (rijbewijs voldoet niet);
  • diploma Sociale Hygiëne (origineel tonen); 
  • een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie.
 • een actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (niet ouder dan drie maanden);
 • een huur-, pacht- of koopovereenkomst van het pand; gegevens van de capaciteit van de mechanische ventilatie;
 • plattegrond met aanduiding van de maten (schaal 1:100);
 • bestuursreglement, hierin dient vermeld te zijn wat de regels zijn omtrent alcoholgebruik;
 • lijst van namen van de barvrijwilligers
Wanneer wijzig ik mijn vergunning?

Als er een wijziging optreedt bij de leidinggevenden, moet u dit melden. Voor het doorgeven van de wijziging kunt u het aanvraagformulier melding bijschrijven leidinggevenden exploitatievergunning downloaden. Vervolgens verstuurt u het ingevuld en ondertekend formulier naar apv@h-i-ambacht.nl. U kunt het formulier ook per post zenden, dan aan: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Team Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: