Exploitatievergunning inrichting

Wilt u een horeca-inrichting eventueel met terras starten of overnemen? Dan hebt u een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de persoon en het pand.

Let op: voor inrichtingen waar bedrijfsmatig dranken worden aangeboden om ter plaatse te nuttigen, hebt u drank- en horecavergunning nodig. Meer informatie kunt u vinden op Drank- en horecavergunning aanvragen

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U maakt een afspraak voor een intakegesprek met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving via het 5-cijferig telefoonnummer 14078. Bij het intakegesprek neemt u alle documenten mee die nodig zijn voor de aanvraag. Deze verplichte documenten kunt u vinden onder de vraag "Wat stuur ik mee?".

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

U hebt geen exploitatievergunning nodig als u een van de onderstaande inrichtingen wilt starten/overnemen:

 • automatieken;         
 • broodjeszaken        
 • croissanteries;         
 • koffiebars;         
 • lunchrooms;          
 • ijssalons;          
 • tearooms; 
 • inrichtingen die worden geëxploiteerd door para-commerciële rechtspersonen.

 

Als u een andere inrichting wilt starten/overnemen zoals een restaurant, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, kantine of clubhuis, dan hebt u een exploitatievergunning nodig. Het hebben van een terras valt binnen de exploitatievergunning voor een inrichting. U hoeft daar geen aparte aanvraag voor te doen.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de exploitatievergunning krijgt.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een exploitatievergunning kost:

 • voor het exploiteren van een horecabedrijf € 130,-        
 • voor het wijzigen van leidinggevenden op de exploitatievergunning €36,10
 • voor het exploiteren van een terras €36,10
Wat stuur ik mee?
 • Ondertekende aanvraagformulier ''Exploitatievergunning" ·   
  Per leidinggevende:
                      o   een kopie van het identiteitsbewijs (rijbewijs voldoet niet);
                      o   een Verklaring Omtrent het Gedrag;
                      o   een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie;
                      o   arbeidsovereenkomst.
 • een plattegrond met aanduiding van de maten schaal 1:100 (inclusief de functie en oppervlakte aangegeven);
 • een plattegrond van het terras op schaal 1:100 (inclusief de maten aangegeven);
 • een actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden);
 • een huur- pacht- of koopovereenkomst van het pand;
 • een volledig ingevuld en ondertekend Formulier Wet Bibob en Vergunningen, inclusief bijlagen.

Let op: U moet uw Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen bij de gemeente waar u woonachtig bent. Met het aanvraagformulier VOG en kopie van uw legitimatiebewijs kunt u de verklaring uw gemeente aanvragen. De uiteindelijke verklaring wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie naar uw huisadres toegestuurd. Deze verklaring is nodig voor uw aanvraag exploitatievergunning.

Wanneer wijzig ik mijn vergunning?

Als er een wijziging optreedt bij de leidinggevenden, moet u dit melden. Voor het doorgeven van de wijziging kunt u het aanvraagformulier melding bijschrijven leidinggevenden exploitatievergunning downloaden. Vervolgens verstuurt u het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht of naar het e-mailadres APV@h-i-ambacht.nl

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: