Evenement organiseren (klein)

Wilt u een evenement organiseren? Bijvoorbeeld een wandelvierdaagse, rommelmarkt voor de kerk, een gezellig buurtfeest / bbq of activiteiten bij het winkelcentrum. Dan hebt u een vergunning nodig. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u volstaan met een melding. Deze voorwaarden kunt u vinden onder de vraag " Wanneer heb ik een vergunning/ melding nodig?"  

Let op: In verband met de veiligheid kan bij een evenement de voorwaarde worden gesteld dat er gebruik dient te worden gemaakt van verkeersregelaars. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een optocht, wedstrijd of evenementen waarbij wegen worden afgesloten en/of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Per evenement moeten verkeersregelaars worden aangesteld door de burgemeester. Neem hiervoor contact op met melding@ambachtveilig.nl

Hoe vraag ik een vergunning aan/ doe ik een melding?

Voor het aanvragen van een vergunning voor het organiseren van een evenement kunt u het aanvraagformulier “evenement” downloaden. Vervolgens verstuurt u het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht of naar het e-mailadres APV@h-i-ambacht.nl.Als u voldoet aan de onderstaande voorwaarden kunt u volstaan met een melding. U levert minimaal 15 werkdagen voorafgaand schriftelijk of digitaal het meldingsformulier "kleinschalig evenement" ingevuld en ondertekend in.

Wanneer heb ik een vergunning/ melding nodig?

U kunt volstaan met een melding als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • het aantal gelijktijdig aanwezigen bedraagt niet meer dan 150 personen;       
 • het evenement vindt plaats tussen 07.00 en 23.00 uur;    
 • het evenement belemmert het verkeer en de hulpdiensten niet;     
 • er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object;
 • er is een organisator.

Als u niet kunt voldoen aan de gestelde voorwaarden, dan hebt u een vergunning nodig.

Let op: Wilt u een circus organiseren? Het evenemententerrein Burgemeester Hofplein biedt alleen plaats aan een tent niet groter dan 25 meter doorsnede.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de vergunning voor het organiseren van een grootschalig evenement krijgt.

 Een melding wordt binnen 15 dagen bevestigd.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning kost bij: 

 • een grootschalig evenement € 255,-        
 • een herdenkingsplechtigheid € 36,10         
 • een optocht € 36,10         
 • een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd € 55,-         
 • een straatfeest of buurtbarbecue € 36,10         
 • een commerciële snuffelmarkt of braderie € 145,60          
 • een niet-commerciële snuffelmarkt of braderie € 55,-

 Bij het plaatsen van voorwerpen op gemeentegrond sluit de burgemeester een overeenkomst met u. De kosten voor het gebruik van de gemeentegrond (openbare ruimte) zijn:        

 •  voor het gebruik van het evenemententerrein per dag: €125,-         
 • voor overige terreinen: €50,- per dag.

 Eventuele bijkomende kosten zijn:

 • voor het produceren van versterkt geluid € 36,10          

 

 • voor verstrekken van (zwak)alcoholhoudende drank € 55,-          
 • voor het houden van een loterij € 18,90
Wat stuur ik mee?
 • ondertekende aanvraag- of meldingsformulier;       
 • kopie van uw legitimatiebewijs; 
 • situatieschets/ plattegrond (op schaal) met daarop:
  -  alle te plaatsen objecten (podia, tenten, attracties, standplaatsen (bak- en braadlocaties), geluidinstallaties, faciliteiten als toiletten, EHBO post en wegafsluitingen);
  -  aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en rookwerende scheidingsconstructies, vluchtroutes met aanduiding van de breedte, draairichting van doorgangen,
     nooduitgangen, noodverlichting, brandblusvoorzieningen en de brandweeringang.        
 • RAS-nummers bij attractie- en speeltoestellen.

Indien van toepassing levert u de volgende documenten ook mee:    

 • draaiboek;         
 • verkeersplan;         
 • veiligheidsplan;         
 • routeplan;         
 • aanvraagformulier ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende dranken;      
 • verklaring van Sociale Hygiëne en legitimatiebewijs van de leidinggevenden;         
 • constructiegegevens tent/podia;         
 • specifieke kenmerken overige objecten;         
 • reden van het evenement (commercieel /niet-commercieel);   
 • lidmaatschap VNCO/ ECA (circus);
 • aanvraag- of meldingsformulier organiseren van (klein)kansspel(en);
 • uittreksel Kamer van Koophandel.
Meer informatie

U kunt telefonisch informatie opvragen door te bellen naar 14078 (5-cijferig telefoonnummer). Ook kunt u een vraag stellen via onderstaand webformulier. Binnen 4 werkdagen bellen wij u terug.

Hoe lang duurt het?