Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR668738