Legesverordening en tarieventabel

Jaarlijks worden de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel vastgesteld. Beide vindt u hier.