Milieubeheer, melding

Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer

Voor grote groepen bedrijven, die qua bedrijfsuitvoering en milieubelasting gelijksoortig zijn, heeft de rijksoverheid algemeen geldende voorschriften opgesteld, het Activiteitenbesluit. Bedrijven die onder de algemeen geldende voorschriften vallen zijn onder meer detailhandelbedrijven, herstelinrichtingen voor motorvoertuigen, houtbewerkende bedrijven, horecabedrijven etc. U kunt volstaan met een melding. U hoeft dan geen milieuvergunning aan te vragen.

Hoe dien ik een melding in?

Een melding kunt u doen via een digitaal programma: de Activiteiten Internet Module (AIM). Dat stelt een voorschriftenpakket samen dat is toegespitst op de activiteiten van uw onderneming. Maatwerk dus en u weet precies waar u aan moet voldoen. De digitale melding wordt in behandeling genomen door de milieudienst Zuid-Holland Zuid.

Wanneer heb ik een meldingsplicht?

U dient een melding in als u:

  • een bedrijf wilt oprichten dat onder de werking van de Algemene Maatregel van Bestuur valt (AMvB)
  • een bedrijf wilt veranderen dat onder de werking van de AMvB valt
  • werkzaamheden, die onder de AMvB vallen, wilt wijzigen

Voor bedrijfsmatige activiteiten is soms een milieuvergunning nodig. Valt u niet onder de AMvB, dan heeft u een vergunningsplicht.

Hoe lang duurt het voor mijn melding verwerkt is?

De doorlooptijd van een melding is 6 weken.

Wat kost het indienen van een melding?

Het indienen van een melding is gratis.

Wat stuur ik mee?

Bij de melding stuurt u het volgende document mee:

  • schaaltekening, met een situatieschetsschaal 1:10.000 en voorzien van een noordpijl
  • . Deze kunt u digitaal meesturen bij het indienen van de melding.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu