Milieubeheer, vergunning

Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Een bedrijf moet dan een milieuvergunning aanvragen of een melding indienen.

Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM-module) kan een bedrijf bepalen of een melding of vergunning noodzakelijk is. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verleent de milieuvergunning en beoordeelt de meldingen.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U vraagt een aanvraagformulier voor een milieuvergunning aan via algemeen@ozhz.nl . U verstuurt het ingevulde formulier samen met de relevante stukken naar: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Postbus 550 3300 AN Dordrecht

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Bij nieuw vestiging op een locatie en een verandering van de bestaande bedrijfsactiviteiten vraagt u een vergunning aan. In sommige gevallen hoeft u alleen maar een melding te doen, en is het aanvragen van een vergunning niet nodig. Om te bepalen of u een vergunning moet aanvragen, vult u de AIM module in op de website van VROM. Wanneer u uw bedrijf gaat veranderen en de gevolgen van de verandering hebben geen of positieve gevolgen voor het milieu, kan worden volstaan met een melding op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer.

Wat kost het aanvragen van een milieuvergunning?

Het aanvragen van een milieuvergunning is gratis.

Wat stuur ik mee met mijn vergunningaanvraag?

De bijlagen, die de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid nodig heeft bij de behandeling van uw vergunningaanvraag (afhankelijk van de aard en de omvang van de inrichting) zijn:

  • akoestisch rapport
  • risicoanalyse
  • bodemonderzoek
  • geurrapport
  • energierapport
  • plattegrond
  • bedrijfsplan waarin de bedrijfsactiviteiten zijn toegelicht
Heb ik een vergunning nodig voor het lozen van afvalwater?

In sommige gevallen is voor een inrichting bij een afvalwaterlozing op de riolering of een oppervlaktewater ook een vergunning op grond van de Waterwet nodig. De milieuvergunning en de Waterwetvergunning worden gecoördineerd in behandeling genomen. In geval van lozen op rijkswateren verleent Rijkswaterstaat de vergunning. In deze gevallen verwijzen wij u voor meer informatie door naar de websites van Rijkswaterstaat.

Welke wetgeving is van toepassing?
Waar kan ik meer informatie krijgen?

Meer informatie vindt u op de website van OZHZ en bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 078 7708585. Of u stelt uw vraag aan de gemeente. Binnen 2 werkdagen bellen wij u terug.