Reclame materiaal verspreiden

Wilt u gedrukte of geschreven stukken verspreiden? Bijvoorbeeld reclame te maken voor uw bedrijf of product door te gaan flyeren? Dan hebt u geen vergunning of toestemming nodig.

Wel moet u voldoen aan de gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u vinden onder de vraag "Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?". Gaat het in de gedrukte stukken om uw persoonlijke mening? Dan valt het verspreiden van de stukken onder de grondwet, vrijheid van meningsuiting.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
  • de tekst van de reclame-uitingen mag niet strijdig met de Nederlands Reclame Code; 
  • de stukken mogen geen negatieve gevolgen hebben voor de openbare orde (geen opruiend karakter van teksten); 
  • het is verboden om tijdens de weekmarkt reclame materiaal te verspreiden anders dan vanaf de standplaats;
  • u zorgt er voor dat er geen flyers achterblijven in de openbare ruimte.
Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: