Standplaats aanvragen

Wilt u een standplaats innemen, bijvoorbeeld om vis, kaas of loempia's te verkopen, dan hebt u een vaste standplaatsvergunning nodig. Wilt u seizoensgebonden producten zoals aardbeien, oliebollen of kerstbomen verkopen, dan hebt u een seizoensgebonden standplaatsvergunning nodig.

U kunt ook om een vergunning vragen om voor een zeer korte periode producten te verkopen, zoals plantjes voor een goed doel of het aanbieden van diensten vanuit een kraam. Dan hebt u een incidentele standplaatsvergunning nodig. U vraagt deze vergunningen aan de gemeente via het PDF-bestandformulier Standplaatsvergunning (76 kB).

Voor standplaatsen op de weekmarkten gelden andere regels, neem voor informatie daarover contact op met afdeling Beheer Openbare Ruimte van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht via 14 078 en gemeente@h-i-ambacht.nl.

Wanneer heb ik een standplaatsvergunning nodig?

U hebt vergunning nodig wanneer u vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats producten te koop aanbiedt, verkoopt of aflevert dan wel diensten aanbiedt waarbij u gebruik maakt van fysieke middelen zoals een kraam, een wagen of een tafel.

Wat zijn de locaties voor de standplaatsen?

De locaties voor het innemen van een vaste standplaats zijn:

De locaties voor het innemen van een seizoensgebonden standplaats zijn:

 • Winkelcentrum De Schoof
 • Winkelcentrum Hoog Ambacht
 • Parkeerterrein Hoge Kade voor zwembad De Louwert

Voor het innemen van een incidentele standplaats zijn geen specifieke locaties vastgesteld. Deze locaties worden getoetst aan de artikel 1:8 en artikel 5:18 de Algemene Plaatselijke Verordening en aan het standplaatsenbeleid.

Wat is de maximale vergunningsduur?
 • Vaste standplaats: maximaal 5 jaar.
 • Seizoensgebonden standplaats: maximaal 4 aaneengesloten weken, uitgezonderd:
  o    Verkoop oliebollen (maximaal van 1 oktober t/m 31 januari)
  o    Verkoop kerstbomen ( maximaal van 6 t/m 24 december).
 • Incidentele standplaats: maximaal 6 dagen, uitgezonderd:
  o    Standplaats ten behoeve van gezondheidsonderzoek en – wetenschap (maximaal 3 achtereenvolgende maanden)
Hoe lang duurt het?

Bij vaste- en seizoensgebonden standplaatsen wordt gewerkt met een inschrijfperiode. De vrijgekomen standplaatslocaties worden gepubliceerd op de website en in de lokale krant "De Kombinatie". Hierbij is ook de inschrijfperiode vermeld. Is de inschrijfperiode voorbij en zijn er geen standplaatshouders die een aanvraag hebben ingediend? Dan informeren wij u binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag over onze beslissing of u de vergunning voor het innemen van een standplaats krijgt.

Voor incidentele standplaatsen geldt dat wij u binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren over onze beslissing of u de vergunning voor het innemen van een standplaats krijgt.

Wat kost het?

De legeskosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning bedragen:

 • Vaste standplaats: € 267,20.
 • Seizoensgebonden- of incidentele standplaats: € 53,70.

Daarnaast sluit de burgemeester met u een overeenkomst voor het gebruik van gemeentegrond. De kosten voor het gebruik van de gemeentegrond (openbare ruimte) zijn € 20,- per dag(deel).

Als de standplaats ingenomen wordt voor het promoten van activiteiten van een charitatieve instelling, kunst of wetenschap die geen commercieel karakter hebben, worden er geen kosten voor gebruik gemeentegrond berekend.

Eventuele bijkomende kosten:

 • €2,46 euro per dag(deel) voor een aansluiting 230 V.
 • € 3,69 per dag(deel) voor een aansluiting 380 V.
Wat stuur ik mee?
 • ondertekende aanvraagformulier;
 • kopie van uw legitimatiebewijs;
 • kopie van de W.A. verzekeringspolis;
 • uittreksel Kamer van Koophandel;
 • duidelijke foto's van het verkoopmiddel. 
Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: