Geheim adres en persoonsgegevens

Overheidsinstanties en de door de minister aangewezen instellingen, krijgen gegevens uit de basisregistratie personen (BRP). Deze gegevens hebben zij nodig voor het uitvoeren van hun taken. De gemeente is verplicht uw gegevens aan hen te verstrekken.

Denk hierbij aan:

  • Belastingdienst
  • Justitie
  • Pensioenfondsen
  • Sociale Verzekeringsbank 
  • Instellingen voor bevolkingsonderzoek (borstonderzoek)

De gemeente geeft geen gegevens aan commerciële instellingen en privépersonen. Wel kan zij gegevens verstrekken aan instellingen met een maatschappelijk belang. Dit alleen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van hun taak. Als u dat niet wilt, kunt u om geheimhouding van uw gegevens vragen.

Afhandeling

Wij verwerken uw verzoek direct. Vergeet uw geldig identiteitsbewijs niet!

Online regelen

Geheimhouding aanvragen   u heeft hiervoor DigiD nodig

Aan de balie aanvragen of afmelden

Geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt u persoonlijk aan de balie aanvragen of afmelden. Maak dan een afspraak via de link. Vergeet uw geldig identiteitsbewijs niet!

Afspraak geheimhouding persoonsgegevens

Vorige woonplaats

Als u wilt dat uw vorige woonplaats uw gegevens ook geheim houdt, vraagt u ook daar geheimhouding aan. Dit gaat niet automatisch wanneer u naar een andere gemeente verhuist. 

Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons. Via de link leest u meer over geheimhouding en derden.

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen
Meer informatie over geheimhouding en derden (51 kB)